شاخص سطح برگ کمیتی است از مقدار برگ کنوپی گیاه. این شاخص نسبت مساحت یک سمت برگ در واحد سطح زمین است. بنابراین، این شاخص بی بعد می باشد.

این شاخص متغیر است. در برخی از بیابان ها مقداری کمتر از 1 دارد؛ در حالیکه در جنگل های استوایی متراکم مقداری بیش از 9 دارد. در جنگل های واقع در عرض های جغرافیایی میانی و بوته زارها این مقدار حدود 3 تا 6 می باشد.

 

برای مطالعه بیشتر، اعضای محترم وبسایت می توانند فایل ضمیمه را دریافت فرمایند.

عضویت در وبسایت مکانیزاسیون کشاورزی رایگان می باشد.

 

مطالب مرتبط

پایش محصول

کشاورزی دقیق و سنجش از دور

کشاورزی دقیق

مدیریت موضعی نهاده ها (سمپاشی نرخ متغیر)

درک و محل یابی سه بعدی

برجسته بینی در کنترل ماشین های کشاورزی

 

 

 

Login

درگاه پرداخت دستی وب سایتIntroduction

Getting started in July 2013, AGRIMECHANIZATION is the first Agricultural Mechanization Specialized Website that aims concepts related to agricultural engineering, technologies, automation, machinery, and biosystems engineering towards food security and sustainable agriculture.

E-NAMAD

logo-samandehi