همایش‌ها فرصت مناسبی هستند برای آشنایی هرچه بیشتر با پژوهشگران پیشرو و آگاهی یافتن از آخرین دست‌یافته‌های علمی. در این بخش شما می‌توانید اخبار کارگاه‌های آموزشی، سمپوزیوم‌ها، کنفرانس‌ها یا کنگره‌های معتبر ملی و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف مهندسی کشاورزی، فناوری‌های مرتبط با کشاورزی و مهندسی بیوسیستم را دنبال نمایید. 

The International Society of Precision Agriculture (ISPA) Presents the 14th International Conference on Precision Agriculture (ICPA), 24-27 June 2018, Le Centre Sheraton, Montreal, Quebec, Canada.

 

Topics:

 • Precision Agriculture and Global Food Security
 • Proximal and Remote Sensing of Soil and Crop (including Phenotyping)
 • Applications of Unmanned Aerial Systems
 • Wireless Sensor Networks
 • Robotics, Guidance and Automation
 • Precision Dairy and Livestock Management
 • Farm Animals Health and Welfare Monitoring
 • Geospatial Data
 • Big Data, Data Mining and Deep Learning
 • Decision Support Systems
 • Smart Weather for Precision Agriculture
 • Site-Specific Nutrient, Lime and Seed Management
 • In-Season Nitrogen Management
 • Precision Crop Protection
 • Drainage Optimization and Variable Rate Irrigation
 • Land Improvement and Conservation Practices
 • Site-Specific Pasture Management
 • Precision Horticulture
 • Profitability and Success Stories in Precision Agriculture
 • Education and Outreach in Precision Agriculture
 • Genomics and Precision Agriculture
 • Small Holders and Precision Agriculture
 • On Farm Experimentation with Site-Specific Technologies

Registration

General Outline

Please find attached for more information!

Login

درگاه پرداخت دستی وب سایتIntroduction

Getting started in July 2013, AGRIMECHANIZATION is the first Agricultural Mechanization Specialized Website that aims concepts related to agricultural engineering, technologies, automation, machinery, and biosystems engineering towards food security and sustainable agriculture.

E-NAMAD

logo-samandehi