همایش‌ها فرصت مناسبی هستند برای آشنایی هرچه بیشتر با پژوهشگران پیشرو و آگاهی یافتن از آخرین دست‌یافته‌های علمی. در این بخش شما می‌توانید اخبار کارگاه‌های آموزشی، سمپوزیوم‌ها، کنفرانس‌ها یا کنگره‌های معتبر ملی و بین‌المللی در زمینه‌های مختلف مهندسی کشاورزی، فناوری‌های مرتبط با کشاورزی و مهندسی بیوسیستم را دنبال نمایید. 

Dates: 15-17 October 2019
Location: Punjab Agricultural University, Ludhiana, India

 

 

Indian Society of Agricultural Engineers is pleased to announce the 8th ACPA to be held at Punjab Agricultural University, Ludhiana, India. At the ACPA, world-leading scientists will present and discuss the research and development of Precision Agriculture in the Asian-Australasian region and around the world. The Conference will include field trips to view practical examples of on going precision agriculture and horticulture in India.

Key dates:
31 JANUARY 2019 - Deadline for Abstract Submissions
30 MARCH 2019 - Abstracts reviewed and acceptance letters sent
01 JUNE 2019 -Deadline for full paper submissions
01 JULY 2019 - Early registration discount ends (Register by this date for lower registration fee)

 

Website

Login

درگاه پرداخت دستی وب سایتIntroduction

Getting started in July 2013, AGRIMECHANIZATION is the first Agricultural Mechanization Specialized Website that aims concepts related to agricultural engineering, technologies, automation, machinery, and biosystems engineering towards food security and sustainable agriculture.

E-NAMAD

logo-samandehi