مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی فهرست ماشین های مشمول اعتبارات را به قرار ذیل اعلام کرد:

 

1- فهرست ماشین های کشاورزی زراعت برنج مشمول بهره مندی از اعتبارات و تسهیلات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1392
برای مشاهده لیست کلیک نمائید.
ماشين هاي برنج 16 تير 93

2-فهرست ماشین های کشاورزی حفاظتی مشمول بهره مندی از اعتبارات و تسهیلات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1392
برای مشاهده لیست کلیک نمائید.
ماشينهاي کشاورزي حفاظتي17 تير 93

3- فهرست ماشین های کشاورزی باغبانی و دام و طیور و آبزی پروری مشمول بهره مندی از اعتبارات و تسهیلات توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در سال 1392
برای مشاهده لیست کلیک نمائید.
ماشينهاي كشاورزي باغباني و دام 25 تير 93

4- فهرست ماشین های کشاورزی نیرو محرکه کشاورزی ، سایر ادوات و دنباله بندهای مشمول بهره مندی از اعتبارات و تسهیلات و توسعه مکانیزاسیون
برای مشاهده لیست کلیک نمائید.
نيرو محركه كشاورزي،ساير ادوات و دنباله بندها 25 تير ماه 93

Login

درگاه پرداخت دستی وب سایتIntroduction

Getting started in July 2013, AGRIMECHANIZATION is the first Agricultural Mechanization Specialized Website that aims concepts related to agricultural engineering, technologies, automation, machinery, and biosystems engineering towards food security and sustainable agriculture.

E-NAMAD

logo-samandehi