خشک کردن به طریق لایه نازک به فرآیندی در خشک کردن اطلاق می‌شود که در آن تمام دانه‌ها توسط هوا تحت شرایط یکسان (یعنی درجه حرارت و رطوبت هوای ثابت) خشک می‌شوند. معمولاً ضخامت بستر دانه بعنوان لایه نازک تا 20 سانتی‌متر منظور می‌گردد. همه خشک‌کن‌های تجاری بر اساس اصول خشک کردن به صورت لایه نازک طراحی می‌شوند. فرآیند خشک شدن از دو نقطه نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد:

1) موازنه حرارت یا رطوبت

2) شدت خشک شدن

 

Login

درگاه پرداخت دستی وب سایتIntroduction

Getting started in July 2013, AGRIMECHANIZATION is the first Agricultural Mechanization Specialized Website that aims concepts related to agricultural engineering, technologies, automation, machinery, and biosystems engineering towards food security and sustainable agriculture.

E-NAMAD

logo-samandehi