مصوبات ستاد برداشت غلات كشور در سال 1394

مصوبات آخرین جلسات ستاد برداشت غلات كشور در سال 94 به منظور مدیریت برداشت غلات در سال زراعی 95-94 به پیوست تقدیم می‌گردد.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *