نهمین کنگره ملی مهندسی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
The 9th National Conference on Agricultural Machinery Engineering (Biosystems) and Mechanization of Iran
2 و 3 اردیبهشت ماه 1394
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
با یاری خداوند متعال، اراده استوار متولیان امر پژوهش و به پشتوانۀ همت بلند جامعۀ علمی فرهیخته کشور، گروه مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون دانشگاه تهران قصد دارد تا نهمین کنگرۀ ملی ماشین‌های کشاورزی (مکانیک بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران را با هدف ارائه آخرین دستاوردهای علمی در این حوزه و حوزه های مرتبط برگزار نماید.

آخرین مهلت ارسال مقالات کامل: 1394-01-12
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات:1394-02-05
تاریخ شروع کنگره:1394-02-16
تاریخ پایان کنگره:1394-02-17
وبسایت کنگره

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *