به استناد نامه شماره 3391-08-700 مورخ 19-10-1397 صادره از سوی جناب آقای دکتر عباسی، ریاست محترم مرکز توسعه مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی، همکاری با مرکز آزمون ماشین‌های کشاورزی در راستای آزمون و ارزیابی ماشین‌ها و ادوات کشاورزی نیز به صلاحیت‌های کاری شرکت زیست سامانه پردیس اضافه شده است.
لذا، تولیدکنندگان محترم ماشین‌ها و تجهیزات کشاورزی می‌توانند از خدمات این شرکت جهت تهیه گزارش آزمون بهره‌مند گردند.
جهت دریافت آخرین جدول مبنای محاسبه هزینه‌های آزمون کلیک نمایید.

https://agrimechanization.com/index.php/fa/last-news/405-farm-machinery-test-center

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *