گزارش نهايي برداشت غلات کشور در سال 94 طی نامه‌ای توسط رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی تهیه شده است که از پیوست خبر می‌توانید آن‌را دریافت نمایید.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *