رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی طی نامه ای خطاب به رئیس اداره کل اعتبارات و هدایت سرمایه گذاری بانک کشاورزی ایران پذیرش توثیق اسناد ماشینهای کشاورزی را اعلام داشت.

در این نامه دکتر کامبیز عباسی اعلام داشت که پیرو تأکیدات وزیر جهاد کشاورزی و پیگیری های به عمل آمده، سرانجام پذیرش توثیق اسناد ماشینهای کشاورزی در قبال پرداخت تسهیلات بانکی و تنظیم اسناد در دفاتر رسمی با تصریح بر نبود منع قانونی برای رهن اموال منقول طی نامه شماره 187473/92 مورخ 2/11/92 توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام گردیده است.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *