بهره وری کشاورزی در استان همدان
در بررسی مکانیزاسیون کشاورزی برای حداکثرسازی بهره وری نظام تولید کشاورزی، تحلیل های اقتصادی جایگاهی ویژه دارند. در مطالعات کنونی، بررسی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی محدود می شود به تحلیل های مکانیزاسیونی محصولات زراعی و بخش ناچیزی از توجهات به مکانیزاسیون باغی جلب می شود.
در مقاله پیوست، وضعیت اقتصادی کنونی باغ های استان همدان مطالعه شد. ارزش افزوده 4.4 برابری محصولات باغی نسبت به محصولات زراعی، پتانسیل این بخش تولیدی را برای توسعه نشان میدهد و این ممکن نیست مگر با افزایش اصولی سطح زیر احداث باغ و در نتیجه، استفاده مؤثر از مکانیزاسیون. در پایان راه-کارهایی برای بهره گیری از این برتری نسبی ارائه شد که در راستای پیاده¬ سازی مکانیزاسیون صحیح باغی در استان است.

در پایان متن پنج صفحه ای مقاله، پیشنهادهایی به قرار ذیل ارائه می گردد:

باتوجه به بهره وری نسبی بالای باغبانی نسبت به زراعت، و از طرف دیگر عدم توجه کافی به بهبود شرایط اقتصادی باغبانی در استان؛ توزیع ارقام اصلاح شده، که چندی است آغاز شده، تنها بخشی از فرآیند ارتقای باغبانی می باشد. راه حل های دیگری که پیشنهاد می شوند عبارتند از:

1. انجام مکانیزه فعالیت های باغی شامل:

1-1 تسطیح اراضی و استفاده از الگوهای علمی نحوه کاشت

1-2 به کارگیری تراکتورهای باغی مناسب

1-3 انجام ماشینی عملیات شخم، نهال کاری، سم پاشی، کود دهی، وجین، هرس، میوه چینی، برداشت، بسته بندی و انتقال با استفاده از ماشین های باغی مناسب.

2. ایجاد صنایع فرآوری ابتدایی یا پیشرفته (بسته به شرایط) با ماشین هایی مانند خشک کن، درجه بند، بسته کن، سرد خانه، صنایع عصاره گیری، کمپوت سازی، و صنایع وابسته دیگر.

3. انجام اقدامات در سطح کلان مانند:

3-1 اعمال تعرفه بر واردات محصولات باغی

3-2 کنترل قیمت های بازار با اهرم هایی مانند بازارهای عرضه مستقیم محصولات کشاورزی

3-3 تشویق باغ داران به استفاده از صحیح ترین فنّاوری های تولید

3-4 شناساندن پتانسیل ها به دستاندرکاران محصولات باغی اعم از باغ داران، صنایع غذایی، تولیدکنندگان ادوات و فروشنده ها.

از منافع جانبی توسعه باغ ¬ها، ارزش زیست¬ توده و زیست محیطی آن¬هاست؛ به طوری¬که سالیانه مقدار زیادی مواد چوبی حاصل از هرس برای تهیه انرژی گرم کردن خانه، پخت غذا، و حتی گرم کردن باغ به¬منظور حفاظت باغ در برابر سرمازدگی به دست می¬آید و از طرف دیگر عملیات فتوسنتز درختان باغی خود از منافع زیست محیطی احداث باغ است.

محمدباقر لک، وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی
فایل پیوست برای اعضای سایت قابل دسترسی می باشد.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *