زراعت با تردد کنترل شده (CTF) مفهومی است که در نواحی زراعی مختلف در سرتاسر جهان مطالعه و عمل شده است. این [شیوه] یک نظام مدیریتی است که در آن، زمین های زراعی به نواحی زیرپا شده و زیرپا نشده تقسیم می شوند. تردد ماشین محدود است به نواحی زیرپا در حالی که محصولات در بخش هایی از زمین پرورش داده می­شوند که زیرپا نیستند. زراعت با تردد کنترل شده بسیاری از اَشکال نظام های کشت را درگیر می کند که عبارتند از: مدیریت علف هرز، مدیریت آب، تولید محصول، تغذیه محصول، مدیریت بیماری، و به موقع بودن و قابلیت تردد.

به محض ورود توان بخار به کشاورزی در قرن نوزدهم، هالکت (1858) یکی از نمونه­ های نخست سامانه زراعت با تردد کنترل شده را پیشنهاد کرد که از ریل­ های ثابتی تشکیل می شد. [این ریل ها] از این سو به آن سوی زمین ها قرار داشتند و روی آن ها سکوهای حامل ادوات مختلف می توانستند به وسیله موتورهای بخار جابجا شوند.

Lague و همکاران (2003) گزارشی از سطح زیر پوشش تردد و درصد تردد زمین زراعی را برای محصولات مختلف به شرح ذیل ارائه کرده اند:

منبع: وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی

جهت اطلاعات بیشتر به گنتری و کاربرد آن در کشاورزی مراجعه فرمایید.

فایل کامل مقاله، ضمیمه شده است و اعضای سایت می توانند آن را دانلود نمایند.

 

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *