جلسه ستاد برداشت غلات کشور با حضور اعضای اصلی و سایر مدعوین، برای برنامه ریزی برداشت در سال زراعی 94-93 و به منظور ارتقای کمی و کیفی برداشت مکانیزه، دستیابی به حداکثر بهره وری از ناوگان کمباین های فعال در امر برداشت و تعیین نرخ برداشت با کمباین در مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برگزار گردید که مصوبات این ستاد از ضمایم قابل دریافت است.

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *