محمدباقر لک، وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی

در این فناوری کشاورزی از آب سرد اعماق اقیانوس بمنظور ایجاد محیط خاکی سالم و مناسب برای پرورش و توسعه انواع گونه‌های گیاهی در سخت‌ترین شرایط گرمسیری و ساحلی استفاده می‌شود.

سرد کردن خاک باعث می‌شود که رطوبت در نزدیکی محل رشد ریشه میعان شده و آب، بدون تلفات تبخیری یا زهکشی، دقیقاً تحویل گیاه شود. در حقیقت، ریشه‌های گیاه به سمت این منبع آب رشد کرده و حتی به دور لوله می‌پیچد که تأثیر آن را بیشتر می‌کند.
خاک سرد شده شرایط بهاری ثابتی را فراهم می‌کند که رشد شدید میوه، سبزی، گل و علوفه در هر ناحیه اقلیمی را ممکن می‌سازد. این ابداع اجازه می‌دهد که دمای خاک و دوره خواب گیاه  کنترل شود که چندبار تولید محصول را در سال امکان‌پذیر می‌کند. در ضمن، این کار در صورت لزوم آبیاری، به آب کمی نیاز دارد. بطوریکه لوله‌های سرد آب شیرین زیادی تولید می‌کنند.
پژوهش‌های نسبتاً کمی تا کنون در مورد تولید محصول با استفاده از سیستم‌های کشاورزی با آب سرد به انجام رسیده است. اکثر تحقیقات توسط CHC و سایت نمایشی NELHA به انجام رسیده است. در سال 2004، خلاصه‌ای از پیشرفت توسط شرکت مارک م. بلک و شرکا  با همکاری CHC آماده شد.
دانشمندان CHC حدود 100 محصول مختلف محصول مختلف را در طول 12 سال بررسی کردند و نتایج متفاوتی حاصل شد. اکثر محصولات مورد آزمایش بطور یکسان خوب رشد کردند. استثنائات نسبتاً کمی از گیاهان زراعی وجود داشت که عمدتاً شامل هنداونه هستند که بطور استثنایی مقادیر زیادی آبیاری نیاز دارند. اگرچه، آبیاری سنتی با سیستم‌های کشاورزی آب سرد خوب کار نمی‌کند، اما CHC رشد محصولاتی را که منابع آب اضافی نیاز دارند، با سیستم‌های خاصی آزمایش کرده است.
بعضی از محصولات با کیفیت بالا در حال حاضر با استفاده از این روش‌ها مشخص شده‌اند؛ این محصولات عبارتند از میوه‌ها و سبزی‌هایی که در دوره زمانی نسبتاً کوتاهی قابل برداشت هستند.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *