رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي وزارت جهاد كشاورزي گفت: براي كشوري كه بخواهد مستقل باشد، پيشرفت كند، به اهداف متعالي سند چشم انداز بيست ساله كشور برسد نبايد نخستين رقم وارداتي آن برنج باشد.
به گزارش خبرنگار واحد مركزي خبر، بهزاد قره رياضي در نشست خبري با اشاره به محدوديت هاي منابع آبي گفت : بايد با افزايش بهره وري ، ضريب امنيت غذايي را با توليد داخلي ارتقا دهيم.وي افزود : توليدات مهندسي تراريخته ، محصولاتي است كه در توليد آن از سموم خطرناك شيميايي استفاده نمي شود.
قره ياضي گفت : هدف اصلي محصولات تراريخته اين است كه محصولات را با راندمان بالاتر آبياري، توليد كند و ديگر نيازي به زدن چاه هاي غيرمجاز نباشد تا مشكلي مانند درياچه اروميه ايجاد نشود.
قره رياضي افزود : امروزه دردنيا برنج تراريخته حاوي ويتامين آ در حال توليد است كه با مصرف يك وعده ان نياز بدن به اين ويتامين برطرف مي شود.
وي همچنين از اراده اين پژوهشكده براي توليد برنج تراريخته حاوي عنصر آهن در كشور خبر داد وگفت : اميدواريم در سه تا چهار سال اينده اين محصول به توليد مزرعه اي برسد.
رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي وزارت جهاد كشاورزي همچنين از تلاش براي توليد «برنج خشكه» خبر داد و افزود : اين برنج به اندازه گندم به آب نياز دارد كه در صورت توليد آن مصرف اب بسيار كاهش مي يابد و توليد اين برنج درمناطق كمتر آبي كشور نيز فراهم خواهد شد.
وي اظهار داشت : در 18 سال اخير سطح زير كشت اين محصولات در سراسر دنيا به شدت در حال رشد بوده كه نشانگر سودآور و سالم بودن آن است.
قره رياضي با بيان اينكه هم اينك 19 كشور در حال توسعه با اين روش به كشاورزي مشغول هستند ، گفت : ايران در سال هاي اخير با پسرفت در اين زمينه مواجه بوده است.
رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي وزارت جهاد كشاورزي گفت : در حالي كه در گزارش هاي جهاني اين عرصه ، اسامي كشورهايي مانند پاكستان و سودان و بوركينافاسو ديده مي شود ، اسمي از ايران نيست.وي با تاكيد بر اين كه ما از سال 83 توليد مزرعه اي انبوه و تجاري اين محصولات را اغاز كرده بوديم ، گفت : از سال 84 با اين روش برخورد شد و 102 تن بذر تراريخته در كشور از بين رفت.
رئيس پژوهشكده بيوتكنولوژي وزارت جهاد كشاورزي با بيان اينكه محصولات تراريخته جلوي سود سرسام آور واردكنندگان سموم به كشور را مي گيرد ، گفت : محصولات تراريخته بيشترين سود را به محيط زيست مي رساند.
وي با بيان اينكه هم اينك 18 ميليون كشاورز در دنيا اين محصولات را كشت مي كنند ، گفت : اميدواريم با تدابير دولت و وزير جهادكشاورزي ، محصولات تراريخته براي بار دوم در اين دوره تجاري سازي شود.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *