معاون امور توليدات گياهي وزارت جهادكشاورزي بر لزوم پايداري و سودآور بودن بخش كشاورزي در كشور تاكيد كرد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي آذرباجان شرقي ، مهندس ناصر توكلي در جريان بازديد از يك شركت خدمات مشاوره فني و مهندسي كشاورزي در شهرستان مراغه با بيان اينكه بخش كشاورزي بايد پايدار و سودآور باشد، اظهار داشت: اگر سودآوري و پايداري در اين بخش وجود نداشته باشد در آينده نه چندان دور با مشكل بي‌پايداري مواجه مي‌شود.
وي با بيان اينكه كشاورزي حفاظتي بايد با رويكرد اهميت آب مورد بازنگري قرار گيرد و با اعتقاد از درون نسبت به اين طرح اقدام كرد ادامه داد: با هنر مديريتي و استفاده از توان دستگاه‌ها از نيروهاي كارشناسي مي‌توان در راستاي افزايش، پايداري و سودآوري توليد حركت كرد. مهندس توكلي با بيان اينكه تأمين عوامل توليد و مديريت بر عوامل توليد، دو عامل مهم هستند كه در افزايش توليد مؤثرند گفت: در اين بين مديريت بر عوامل توليد از همه فاكتورهاي افزايش توليد مهم‌تر است. وي با اشاره به اينكه بذر و نهال به عنوان پايه و اساس توليدات كشاورزي مطرح هستند و در تأمين آن‌ها بايد همگام و همپا با تكنولوژي روز دنيا پيش برويم، گفت: در دنياي كنوني عملكرد در واحد سطح مطرح نيست بلكه ميزان ماده خشك توليدي به ازاي هر مترمكعب آب مصرفي مورد سنجش قرار مي‌گيرد و ارزش ريالي محصولات هم براساس مصرف يك مترمكعب آب محاسبه مي‌گردد و در اين راستا الگوي كشت بسيار مهم است و استفاده از منابع آبي مي‌بايست مبناي برنامه ريزي و تعيين الگوي كشت منطقه باشد. معاون امور توليدات گياهي وزارت جهادكشاورزي در ادامه افزود: براساس آمار ارائه شده از سوي اتحاديه خواروبار جهاني فائو «FAO»در حال حاضر هر هكتار، غذاي ۲۷ نفر را تأمين مي‌كند كه در سال ۲۰۵۰ مي‌بايست غذاي ۴۳ نفر از هر يك هكتار تأمين گردد كه مستلزم به زراعي، به نژادي و سياستگذاري صحيح در حوزه توليدات كشاورزي است. وي راه نجات كشاورزي كشور را كشاورزي حفاظتي عنوان كرد و سرمايه گذاري در اين بخش را اشباع ناپذير دانست. مهندس توكلي گسترش خدمات فني و مهندسي درسطح كشور را با حضور فعال شركت هاي خدمات مشاوره فني و مهندسي كشاورزي ميسر دانست وگفت: ازجمله وظايف و فعاليتهاي واگذار شده از سوي سازمان جهادكشاورزي استانها به شركتهاي فني مهندسي را ميتوان تشكيل كلاس هاي آموزشي يك روزه، چند روزه، انفرادي، اجراي جشنواره‌ها، نمايشگاه، توزيع نشريات ترويجي كاهش ضايعات (معاينه فني كمباين)، تنظيم ادوات و ماشين آلات كشاورزي، ترويج و توسعه كشت محصولات استراتژيك و اساسي، پيشگيري ومبارزه با آفات و بيماريهاي گياهي و دامي، اصلاح باغات و نهالستانها، توزيع و صدور حواله نهاده‌هاي كشاورزي، بازديد و نظارت بر طرحها وپروژه‌هاي بخش كشاورزي، شناسايي و معرفي توليدكنندكان و بهره برداران بخش كشاورزي جهت برخورداري از تسهيلات بانكي ، مشاوره و زمينه سازي براي ايجاد و توسعه صنايع كشاورزي، توسعه روشهاي نوين آموزشي و ترويجي از جمله تسهيل گري و صدور پروانه تاسيس گلخانه و ساير پروانه ها و پاسخ به استعلامات مي باشد. معاون امور توليدات گياهي وزارت جهادكشاورزي پائين بودن راندمان توليد در واحد سطح به دليل عدم كاربرد اصول مهندسي را ازجمله دغدغه هاي بخش كشاورزي عنوان كرد و گفت: شركت هاي خدمات فني مهندسي مي توانند با اصلاح روشهاي توليد و با توصيه هاي فني موجبات افزايش توليد و در نتيجه افزايش درآمد بهره برداران را فراهم نمايند و در بخشي از درآمد اضافي سهيم و شريك شوند. وي با بيان اينكه عملكرد شركت ها نشان داده است شركت هايي كه دنبال قرارداد مستقيم با كشاورزان بوده اند موفق تر از سايرين هستند افزود: تلاش در جهت مهندسي سازي بخش هاي مختلف كشاورزي براي افزايش كمي و كيفي توليدات محصولات بخش هاي مختلف كشاورزي، اشتغال دانش آموختگان رشته هاي بخش كشاورزي وكمك به توسعه خدمات فني و مهندسي كشاورزي از اهداف اصلي ايجاد اين شركت ها به شمار مي آيد.

منبع: وزارت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *