ترجمه و تلخیصمحمدباقر لک، وبسایت مکانیزاسیون کشاورزی

 

در این مطالعه، خصوصیات خشک کردن و مقدار لیزین دانه همراه با مواد محلول حاصل از دستگاه تقطیر گندم به سه شیوه مطالعه شد:

خشک کردن با هوای تحت فشار، خشک کردن میکروویو، و خشک کردن با انتقال حرارتی-میکروویو. برای خشک کن با هوای تحت فشار دما در پنج سطح دمایی (40، 60، 80، 100، و 120 درجه سانتیگراد) تنظیم شد، در حالی‎که سرعت هوا و رطوبت نسبی به ترتیب در 0.7 تا 0.8 متر بر ثانیه و کمتر از 8% تنظیم شدند. چهار سطح توان (40، 60، 80، و 100%) و چهار تنظیم مرکب (130 درجه سانتیگراد-30% توان، 150 درجه سانتیگراد-30%توان، 160 درجه سانتیگراد-30% توان، و 190 درجه سانتیگراد-30% توان) از یک اجاق میکروویو خانگی (NNC980W, Panasonic Canada, Ltd., Mississauga, ON, Canada) برای خشک کردن میکروویو و انتقال حرارت-میکروویو استفاده شد.

برای مطالعه مقاله، لطفاً فایل ضمیمه را دانلود نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *