تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی در برنامه ششم توسعه در سطح 950 هزار هکتار پیش بینی شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مهندس رضا سرافرازی مدیرکل دفتر امور آب و خاک کشاورزی ضمن اعلام این مطب افزود: در برنامه ششم توسعه 550 هزار هکتار اراضی پایاب سدها، 250 هزار هکتار اراضی پایاب شبکه های سنتی آبیاری و 150 هزار هکتار اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی خواهد شد.
وی ادامه داد: تسطیح اراضی در این 950 هزار هکتاربا ادوات لیزری انجام می شود.
سرافرازی اظهار داشت: در سال 95 تجهیز و نوسازی 110 هزار هکتار اراضی کشاورزی پیش بینی شده است.
وی خاطر نشان کرد که از ابتدای برنامه اول توسعه تاکنون حدود یک میلیون و 540 هزار هکتار اراضی کشاورزی تجهیز و نوسازی شده است.
مدیر کل دفتر امور آب و خاک کشاورزی افزود: از این سطح 620 هزار هکتار اراضی کشاورزی پایاب سدها، 650 هزار هکتار اراضی پایاب شبکه های سنتی آبیاری، 170 هزار هکتار اراضی استان خوزستان و 102 هزار هکتار اراضی شالیزاری تجهیز و نوسازی شده اند.
به گفته وی حداقل 500 هزار هکتار از این اراضی با ادوات لیزری تسطیح شدند.
سرافرازی استان فارس، قم، اصفهان، کرمانشاه، سمنان، مرکزی، قزوین، ایلام و خوزستان جزو استان های پیشرو در تسطیح لیزری عنوان کرد.
وی ادامه داد: تسطیح لیزری در اراضی که جابجایی خاک بین 700 تا یک هزار متر مکعب باشد قابل اجرا است و بالاتر از آن، اقتصادی و مقرون به صرفه نیست.
سرافرازی گفت: با تسطیح لیزری ما می توانیم به راحتی راندمان آبیاری را به 65 درصد برسانیم.
وی گفت: تسطیح لیزری تقریبا هر پنج سال یک بار به طور جزیی تمدید می شود.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *