سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین‌المللی تخصصی علوم زمین با رویکرد زمین شناسی کشاورزی با حضور اساتید و پژوهشگران داخلی و خارجی در تاریخ 27 لغایت 28 بهمن ماه سال جاری در استان گیلان شهر رشت برگزار می‌گردد.

زمین شناسی کشاورزی بعنوان یک علم بین رشته ای علوم زمین و کشاورزی، بدنبال استفاده بهینه از پتانسیل های زمین برای تولیدات کشاورزی می باشد. در این نگرش، خاک بعنوان بالاترین لایه زمین شناسی و بستر تولید محصول مد نظر است که دائماً در معرض تغییرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی می¬باشد. کشت محصولات کشاورزی و مصرف مواد مغذی خاک در بلند مدت از کیفیت آن می کاهد. بنابراین، متخصصین زمین شناسی کشاورزی بیش از یک صد سال است که بدنبال جبران ارزش غذایی خاک با استفاده کودهای معدنی افتاده اند. در این راستا، نخستین کنگره بین المللی زمین شناسی کشاورزی در سال 1909 در کشور مجارستان برگزار گردید. این روند در طی بیش از یک قرن تداوم یافت و در کشورهای مختلف از جمله مجارستان، کانادا، برزیل و چند کشور آفریقایی مطالعاتی انجام گرفت. در مطالعات پیشین، استفاده از کودهای معدنی موضوع اصلی اغلب پژوهش های زمین شناسی کشاورزی بوده است. اما استفاده صرف از این منابع نمی تواند پاسخگوی همه اهداف زمین شناسی کشاورزی باشد. بطوریکه تعیین اولویت کشت با منظور کردن پارامترهای محیطی و پتانسیل زمین در هر نقطه، می تواند منجر به یک تصمیم گیری اصولی شود. این تصمیم درست، پایداری تولید و توسعه کشاورزی و اقتصاد کشور را تضمین کرده و خودکفایی کشور را منجر می شود.
مسائل دیگری نظیر فرسایش خاک، کاهش سطح آبهای سطحی و زیرسطحی از دیگر چالشهای بزرگ مبحث کشاورزی پایدار می باشند که نقش مهمی را در کاهش سطح قابل کشت اراضی کشور داشته اند. مسائل زیست محیطی، آلودگی و تغییر کیفیت شیمیائی آب و خاک، استفاده از کودهای شیمیائی و تاثیر بر محیط زیست، لزوم استفاده از روشهای بهینه و نوین اکتشاف و حفظ منابع آبهای زیرزمینی، تغییر و پهنه بندی بهینه اراضی کشاورزی با استفاده از روشهای جدید مدلسازی و با نگرش ویژه بر وضعیت زمین شناسی هر منطقه از دیگر موضوعات مورد بحث در زمین نشاسی کشاورزی هر منطقه می باشد.
قدر مسلم برگزاری “سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی – تخصصی علوم زمین” با رویکرد تخصصی زمین شناسی کشاورزی در بهمن ماه سال¬جاری، زمینه ساز ایجاد فضایی برای تبادل ایده ها، یافته ها، روش ها و پژوهش ها در حوزه این علم و هم اندیشی و همسونگری متخصصین، صاحب نظران و علاقمندان در طرح موضوعات تحقیقاتی و کاربردی در این مهم خواهد شد. بدیهی است، حضور و بهره مندی از تجارب و رهنمودهای ارزنده شما فرهیخته ارجمند، در جهت ارتقای سطح کیفی این رویداد تخصصی بسیار مغتنم و اثرگذار خواهد بود.

دبیرخانه
سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی علوم زمین
رویکرد تخصصی زمین شناسی کشاورزی

محورها
1. کاربرد ویژگی¬های ژئوشیمیایی، کانی شناسی و زمین شناسی در تعیین نوع و سلامت کشت
2. استفاده از گیاهان شاخص با هدف پاکسازی زمین های کشاورزی از عناصر سنگین
3. زمین شناسی و تشکیل خاک
4. ژئوشیمی خاک و هیدروژئوشیمی در کشاورزی
5. فرسایش، رسوب¬ گذاری و هوازدگی سنگ‌ ها (هوازدگی ژئوبیوشیمیایی)
6. کاربرد مواد معدنی (کودها و اصلاح کننده ها) در کشاورزی
7. استانداردها و روش¬ های ارزیابی کیفی کانی ¬های مفید در کشاورزی
8. کاربرد روش های ژئوفیزیکی در کشاورزی
9. تعیین اولویت کشت محصولات کشاورزی با استفاده از روشهای موجود
10. تعیین کاربری اراضی کشاورزی با استفاده از سنجش از دور
11. مدیریت موضعی نهاده¬ها (انرژی، کود، بذر و غیره)
12. جذب و انتقال مواد توسط گیاهان و تعامل آن با محیط
13. تحلیل اقتصادی، پزشکی و زیست ¬محیطی کاربرد کانی ¬های مفید در بخش کشاورزی
14. تلفیق و مدلسازی در کشاورزی
15. ارتقاء سطح کیفی خاک کشاورزی با استفاده از میکروارگانیسم ها

دبیر علمی: دکتر خلیل رضایی، استادیار گروه زمین شناسی، دانشگاه خوارزمی (تربیت معلم)

دبیر اجرایی: دکتر پانته¬ آ گیاهچی، مرکز زمین شناسی منطقه ای گیلان (منطقه کاسپین باختری)

کمیته علمی:
دکتر ضیاء الدین الماسی عضو هیأت علمی دانشگاه محیط زیست البرز
دکتر احمد حیدری استاد خاکشناسی دانشگاه تهران
دکتر بابک متشرع زاده استاد خاکشناسی دانشگاه تهران
دکتر بهلول علیجانی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر جعفر طاهری عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم زمین
دکتر حسین باخدا عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-علوم تحقیقات
دکتر حسین خادمی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمیدرضا پیروان پژوهشکده حفاظت خاک
دکتر خسرو پیری دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه بوعلی سینا
دکتر خلیل رضایی عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر رامین ساریخانی عضو هیأت علمی دانشگاه لرستان
دکتر سادات فیض نیا عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی تهران
دکتر سعید خدابخش عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر عطا شاکری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر علی اکبر متکان دانشکده زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر علی نعیمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
دکتر علیرضا شکیبا عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه شهیدبهشتی
دکتر فرزاد اسدی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
دکتر فریدون سرمدیان استاد خاکشناسی دانشگاه تهران
دکتر کیانوش سوزنچی استادیار دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محسن رضایی استادیار زمین شناسی دانشگاه خوارزمی
دکتر محسن شکل آبادی استادیار خاکشناسی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر محمد باعقیده عضو هیأت علمی دانشگاه سبزوار
دکتر محمد نخعی دانشگاه خوارزمی
دکتر محمدتقی پاداشت رئیس مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گیلان
دکتر محمدجعفر ملکوتی استاد گروه خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدحسین ناصرزاده عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر محمدرضا مصدقی دانشیار گروه خاکشناسی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر محمود عرب خدری عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک
دکتر مژگان صلواتی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد لاهیجان
دکتر مصطفی کریمیان اقبال استاد خاکشناسی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر منصور غلامی دانشیار گروه باغبانی دانشگاه بوعلی سینا
دکتر نادرقلی ابراهیمی معاون سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
دکتر هومن شریف نسب عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
دکتربهروزرفیعی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
دکترحسین اسدی عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان
دکترراضیه لک عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم زمین
مهندس حسن دیداری گروه زمین شناسی کشاورزی سازمان زمین شناسی کشور
مهندس علی جعفری اردکانی پژوهشکده حفاظت خاک
مهندس فرزانه طیبی گروه زمین شناسی کشاورزی سازمان زمین شناسی کشور
مهندس کوروش کمالی عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک
مهندس محمدباقر لک گروه زمین شناسی کشاورزی سازمان زمین شناسی کشور

کمیته اجرایی:
محمدباقر لک
فرزانه طیبی
سمانه رسولی
سمیه بنی آدم
سمانه نعمتی
زهرا کرمی
ناهيد احمدي
حسن دیداری
مسلم امانی
مریم رنجبرپور
رضا فهيم گيلاني

حامیان همایش:
وزارت صنعت معدن و تجارت
وزارت جهاد کشاورزی

سازمان غذا و کشاورزی ملل متحد (فائو)
وزارت کشور
وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سازمان جنگل ها و مراتع کشور
سازمان حفاظت از محیط زیست
سازمان مدیریت بحران
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
خانه کشاورز

انجمن علوم خاک ایران ‍

انجمن آبخیزداری ایران

انجمن ترویج و آموزش کشاورزی

انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
دانشگاه¬ها

محل برگزاری:
استان گیلان-رشت-میدان گیل-کیلومتر 5 جاده تهران-بعد از لشکر 16 قدس-ستاد مدیریت بحران استان گیلان- 3230770-0181

دبیرخانه همایش:
تهران-میدان آزادی-خیابان معراج-سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تلفن تماس: 0216670500
تهران-میدان ولیعصر-ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت (شهید اسدالله زاده)-طبقه سوم-واحد330- مرکز تحقیقات بین المللی زمین¬ شناسی پزشکی-دبیرخانه همایش زمین¬شناسی کشاورزی

پست الکترونیک: ag@gsi.ir
نشانی وبسایت: www.ag.conference.gsi.ir

تاریخ های مهم:
مهلت ارسال مقاله: پایان وقت اداری 30 آذر 1392
اعلام نتایج داوری: 30 دی 1392
مهلت ثبت نام در گردهمایی:10 بهمن 1392
تاریخ برگزاری گردهمایی: 27 -30 بهمن 1392
برنامه زمانبندیسی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی – تخصصی علوم زمین
زمین شناسی کشاورزی
تاریخ روز محل برگزاری برنامه اجرایی
27/11/1392 یکشنبه گیلان افتتاحیه و برگزاری کنگره زمین شناسی کشاورزی
28/11/1392 دوشنبه گیلان کارگاه آموزشی
29/11/1392 سه شنبه تهران دعوت از سخنرانان ویژه داخلی و خارجی
30/11/1392 چهارشنبه تهران جمع بندی و اختتامیه با حضور مقامات کشوری

شرکت در همایش
فرمت نگارش مقاله

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *