گسترش مکانیزاسیون = تامین امنیت غذایی
تامین غذائی بصورت انبوه و پاسخگوئی به نیازهای روزافزون جامعه به فرآورده‌های کشاورزی تنها با گذر از کشاورزی سنتی و با بکارگیری فن آوری‌های مناسب تولید و توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ممکن می‌گردد.
بیژن رفاهی کار‌شناس مرکز توسعه مکانیزاسیون در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا با اشاره اینکه مکانیزاسیون کشاورزی بعنوان یک رویکرد مهم و عامل حیاتی در تولید محصولات کشاورزی سهم بسزائی در امنیت غذائی یک کشور دارد، اظهار داشت: مهم‌ترین چالش‌های فراروی توسعه مکانیزاسیون کشور عبارتند از کمبود توانائی‌های بهره برداران هم از نظر مالی و هم از نظر علمی، افزایش روزافزون ماشین‌های کشاورزی فرسوده، استفاده از ماشین‌های کشاورزی با فن آوری پائین، کمبود آمار معتبر، کمبود تعامل بخش تحقیقات و همچنین آموزش و ترویج با بخش مکانیزاسیون کشاورزی. رفاهی ادامه داد: پروژه‌های جاری جهت رفع چالش‌ها ونیز اقتصادی نمودن فعالیت‌های کشاورزی وهمچنین گذر از کشاورزی سنتی به صنعتی در این مرکزشامل دو بخش می‌شود که بخش اول آن، پروژه بهبود شاخص‌های توسعه مکانیزاسیون و بخش دوم آن پروژه تعویض ناوگان ماشین های کشاورزی فرسوده با ماشینهای نوین و همراه با فن آوری مناسب و سازگار است. وی گفت: این پروژه‌ها مصوب برنامه پنج ساله توسعه پنجم بوده که از ابتدای شروع برنامه پنجم در حال اجرا بوده است و امید است تا پایان برنامه مذکور به نتایج مطلوب آن دست یافت و امید است مرکز توسعه مکانیزاسیون همواره با تعامل با سایر بخش‌ها سعی در انجام این مهم را دارند. به گفته وی مهم‌ترین راهبرد مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی، افزایش استاندارد سازی ماشین‌های کشاورزی، ارتقا فن آوری ماشین‌های کشاورزی، بهبود ناوگان ماشین‌های کشاورزی فرسوده، بهبود نظام بهره برداری از ماشین‌های کشاورزی، کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، افزایش توانائی‌های بهره برداران کشاورزی، بهبود وضعیت آمار از طریق تعامل با بخش‌های ذیربط، افزایش کاربری ماشین‌های کشاورزی خاص، افزایش تعامل با سایر بخش‌ها است.

منبع: خبرگزاری کار ایران (ایلنا)
http://ilna.ir/news/news.cfm?id=97344

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *