مدیریت هوشمند گلخانه راهکاری فناورانه برای افزایش بهره‌وری تولید با حداقل هزینه است. با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند ساخته‌ شده توسط شرکت پیشگامان زیست سامانه هوشمند، شما می‌توانید با خیالی آسوده گلخانه خود را بدون دخالت دست مدیریت نمایید. این سامانه قادر است تا متناسب با نیاز هر محصول در شرایط مختلف رشد و نمو، شرایط اقلیمی اعم از دما، رطوبت و نور را کنترل نماید؛ آبیاری و کوددهی را به موقع، به مقدار لازم و با ترکیب دقیق به انجام رساند و در صورت بروز اختلال در عملکرد هریک از تجهیزات گلخانه، شما را مطلع سازد.