«محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی با اعلام تشکیل «کارگروه همکاری های کشاورزی ایران و آلمان»، گفت: پیوند زدن کشاورزی ایران با کشورهای توسعه یافته برخوردار از صنایع، فناوری و دانش بالا در اولویت قرار گرفته است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا،حجتی که برای شرکت در «اجلاس وزرای کشاورزی جهان – نگاهی به افزایش جمعیت شهری و پیامدهای آن برای تأمین مواد غذایی» به برلین سفر کرده است، اظهار کرد: در نشست وزرای کشاورزی جهان، چند نگرانی در مورد امنیت غذایی برای آینده جهان مطرح شد.
وی ادامه داد: یکی از این نگرانی ها ارتباط افزایش جمعیت جهان با افزایش تقاضا برای مواد غذایی است. پیش بینی می شود که جمعیت جهان در سال 2050 به 9 میلیارد نفر برسد که برای این جمعیت باید مواد غذایی آماده شود.
مشکل دوم مهاجرت از روستا به شهر است که دلایل عمده ای از جمله اقتصادی و خدماتی دارد. کشاورزان و روستائیان به خاطر مشکلات اقتصادی که با آنها روبرو هستند، برای کسب درآمد بیشتر و معیشت بهتر و نیز امکانات رفاهی مناسب تر به شهرها مهاجرت می کنند.
این مهاجرت باعث شده جمعیت جوان از روستاها به شهرها آمده و در واقع جمعیت فعال کمتری در بخش کشاورزی بماند که آینده تولید غذا را نامطمئن می کند.
وزیر جهاد کشاورزی ایران اظهار کرد: در نشست برلین راهکارهایی بررسی شدند که چگونه می توان درآمد کشاورزان را افزایش داد و چه کارهایی باید انجام شود که فاصله امکانات رفاهی شهر و روستا کمتر شود و اینکه دولت ها چه کارهایی باید انجام دهند تا انگیزه مهاجرت به خاطر امکانات رفاهی کاهش یابد. از طرف دیگر چگونه می توانیم درآمد کشاورزان و روستائیان را افزایش دهیم که رغبت به مهاجرت کمتر شود و در محل ها و کانون های تولید خود بمانند.
نگرانی بعدی مطرح شده در اجلاس، محدودیت منابع طبیعی و محیط زیست و نا پایداری بود که در اغلب مذاکرات و در قطعنامه نهایی هم منعکس شد. کیفیت خاک هر روز کاهش می یابد، منابع آب نیز محدود و مصرف آن هم زیاد است، بنابراین در آینده با مشکل روبرو خواهیم شد.
در اجلاس برلین، چگونگی استفاده بهتر از منابع پایه آب و خاک بررسی شد که این موارد محورهای عمده اجلاس بودند که در گفت وگوهای وزرای کشاورزی مطرح و راهکارهایی در این زمینه ها ارایه و در قطعنامه پایانی منعکس شد.
حجتی در رابطه با مذاکرات خود با مقامات و روسای شرکت های آلمانی گفت: هدف ما پیوند زدن کشاورزی ایران با کشورهای توسعه یافته ای مثل آلمان است که در این زمینه صنایع، فنآوری و دانش بالایی دارند.
وی ادامه داد: ما خواهان مشارکت و سرمایه گذاری شرکت های آلمانی در تولید، بسته بندی، بازاریابی و عرضه محصولات غذایی در داخل، کشورهای منطقه و فرامنطقه ای هستیم و مذاکرات با وزیر کشاورزی آلمان منجر به تشکیل یک گروه کاری و قرار شد که بتوانیم از پشتیبانی ها و خطوط اعتباری و نیز تجربیات، تحقیفات و دانش آنها استفاده کنیم.
نکته دیگر مهم، موضوع گیاهان دارویی است که ایران با توجه به تنوع اقلیمی ایران ظرفیت بسیار خوبی برای تولید و فراوری آنها دارد و آلمان در گذشته یکی از مشتریان گیاهان دارویی ایران هر چند به صورت محدود بوده است.
از سوی دیگر، با توجه به تقاضای روزافزون جهانی برای گیاهان دارویی برای مصرف انسان و چه برای دام، مذاکرات خوبی در رابطه با امکان سرمایه گذاری، گسترش سطوح کشت داروهای گیاهی و انتقال فنآوری آلمان برای فرآوری در داخل کشور و توزیع انجام گرفت.
بخش گیاهان دارویی می تواند ارزآوری خوبی داشته باشد و در ضمن باعث اشتغال در داخل کشور و تشویق روستائیان برای ماندن در کانون های تولید شود.
حجتی در پاسخ به اینکه آیا در زمان حاضر وزارت جهاد کشاورزی در پی برقراری مشارکت با شرکت های بزرگ آلمانی است یا اینکه شرکت های کوچک و متوسط در اولویت قرار دارند، گفت: شرکت های بزرگ آلمانی در گذشته متاسفانه فقط محصول به ایران صادر می کردند. ما با همه این شرکت های صحبت و مطرح کردیم که خواستار سرمایه گذاری و مشارکت در تولید هستیم.
نشستی نیز با حدود 40 تن از سران شرکت های کشاورزی و مواد غذایی برگزار شد که این موضوع مورد تاکید قرار گرفت. در مجموع فکر می کنم شرکت های کوچک و متوسط آمادگی بهتر و چابکی بیشتری را برای همکاری با طرف های ایرانی دارندکه امیدوارم این همکاری های هرچه زودتر شروع شود و بتوانیم شاهد مشارکت شرکت های آلمانی در ایران باشیم.
«اجلاس وزرای کشاورزی جهان» تحت عنوان «تامین مواد غدایی شهری: کشاورزی و مناطق روستایی در عصر شهرنشین» روز شنبه در محل وزارت خارجه آلمان در برلین و با محور اصلی «نگاهی به افزایش جمعیت شهری و تبعات آن برای تأمین مواد غذایی» برگزار شد.
منبع: وبسایت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *