برای دریافت

ویدیو مکانیزاسیون 1: بسته بند استوانه ای

ویدیو مکانیزاسیون 2: روبات علف زن

لطفا کلیک نمایید.

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *