رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی طی نامه ای خطاب به رئیس سازمان شیلات ایران آمادگی مركز توسعه مكانیزاسیون كشاورزی برای برنامه ریزی ،تجهیز و مكانیزه نمودن مزارع آبزی پروری كشور از محل خط اعتباری سال 1393 را اعلام کرد.
متن نامه در ضمیمه خبر موجود است.
منبع: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *