به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از ایرنا، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فضایی ایران در زمینه کاربرد سنجش از راه دور و تصاویر ماهواره ای در عرصه های کشاورزی زراعی، باغی، شیلاتی و منابع طبیعی به مدت پنج سال همکاری می کنند.
«عبدالمهدی بخشنده» عصر یکشنبه 25 بهمن 1394 در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فضایی ایران در محل این وزارتخانه گفت: دو تفاهمنامه همکاری در زمینه استفاده از تکنیک های سنجش از راه دور و تصاویر ماهواره ای در عرصه های کشاورزی، باغی، شیلاتی و منابع طبیعی به مدت پنج سال بین وزارت جهاد کشاورزی و سازمان فضایی ایران امضا شد.
وی افزود: بر پایه این تفاهمنامه در مرحله نخست، سطح زیر کشت دو محصول راهبردی گندم و جو در سطح سه استان خوزستان، اصفهان و خراسان رضوی تعیین می شود.
وی تصریح کرد: همچنین بر پایه این تفاهمنامه منحنی رشد 10 محصول زراعی و چهار محصول باغی در 40 دشت کشور استخراج می شود.
تولید سالانه بیش از 100 میلیون تن محصول کشاورزی
بخشنده تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی 9.5 تا 10 درصد است و در فضای کسب و کار 32.5 درصد؛ یعنی یک سوم آن. همچنین سهم بخش کشاورزی در امر اشتغال نیز نزدیک به 20 درصد است.
وی اضافه کرد: ساختار تولیدی کشور به گونه ای است که واحدهای تولیدی، خرد و پراکنده است که همین امر ما را در تهیه آمارها دقیق برای برنامه ریزی این بخش با مشکل روبرو کرده و گاهی برخی از این آمارها توام با خطاست.
بخشنده افزود: در گذشته آمارگیری و نمونه گیری از واحدهای تولیدی و عرصه ها به شکل سنتی، قدیمی، میدانی، زمان بر و پرهزینه انجام می شد اما امیدواریم با بکارگیری روش ها و تکنیک های تازه سازمان فضایی کشور در عرصه تصویر برداری ماهواره ای و سنجش از راه دور به آمار دقیق تری از بخش کشاورزی دست پیدا کنیم و از پتانسیل های خوب بهره مند شویم.
به گفته وی، در گذشته سازمان های بین المللی مانند سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) و برخی شرکت های خصوصی از تکنیک های سنجش از راه دور برای عرصه های کوچک و خرد استفاده می کردند اما با دستیابی سازمان فضایی کشور به این فناوری انتظار می رود سطح گسترده تری از آمارهای بخش کشاورزی را به دست آورده و به روزرسانی کرد.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *