خط اعتباری شماره 3 مكانیزاسیون به ظرفیت 10 هزار میلیارد ریال از سوی اداره كل اعتبارات بانك كشاورزی در نامه مورخ 1394/2/15 به شماره 42/402/321 به كلیه شعب بانك استانها جهت كلیه ماشین ها، ادوات و تجهیزات كشاورزی در زیر بخش های زراعت، باغبانی، دام و طیور، شیلات و آبزیان، جنگل و مرتع ابلاغ گردید.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *