برای دومین سال پیاپی و در راستای توسعه مکانیزاسیون، خط اعتباری 8000 میلیاردی مکانیزاسیون توسط بانک کشاورزی به کلیه شعب بانکهای کشاورزی در سطح کشور ابلاغ گردید.

فایل ضمیمه

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *