این پست نیز در دسترس است: فارسی English

تأمین غذا در خارج از فصل، افزایش بهره‌وری نهاده‌ها، کاهش هزینه‌های تولید و بهبود کیفیت محصولات زراعی و باغی بوده است. لذا، توسعه گلخانه‌ها و گلخانه‌باغ‌ها در صدر راهکارهای اجرایی و کم هزینه برای نیل به این اهداف بود. 

یک گلخانه، این قابلیت را دارد که با ایجاد محیطی ایزوله، شرایط اقلیمی مناسب کشت محصول را در تمام طول سال فراهم آورد. در عین حال که کنترل آفات و بیماری‌ها نیز در محیط به راحتی به انجام برسد.

در حال حاضر، توسعه گلخانه‌ها بعضاً بصورت تجربی و آزمون و خطا از نمونه‌های خارجی توسط برخی از پیمانکاران به انجام می‌رسد. این در حالی است که ساخت و تجهیز گلخانه منوط با انجام محاسبات و طراحی متناسب با کاربرد آن در شرایط خاص اقلیمی استقرار سازه است. 

شرکت پیشگامان زیست سامانه هوشمند با همکاری شرکت زیست سامانه پردیس موفق به ایجاد تیم‌هایی متخصص در زمینه‌های مهندسی سازه، مهندسی مکانیک بیوسیستم و علوم باغبانی شده است تا در ساخت و تجهیز گلخانه‌ها حداکثر دقت لازم لحاظ گردد. 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.