ضمن سلام به کلیه دوستان

با توجه به رشد جمعیت فارغ التحصیلان گرایش های مختلف از رشته های تخصصی مهندسی ماشین های کشاورزی (اعم از مکانیزاسیون، مکانیک ماشین های کشاورزی، مکانیک بیوسیستم، ماشین های صنایع غذایی و …)، تنوع وسیع صلاحیت های شغلی این خیل مهندسین و محدودیت بازارهای کار موجود از سویی دیگر؛ تهیه دفترچه صلاحیت های مهندسین این بخش بعنوان سندی مدون، دارای تأییدیه، ضمانت اجرایی و قابلیت پیگیری از طریق مراجع مقننه، اجرایی و قضایی امری است ضروری.

جهت روشن شدن مطلب به دستورالعمل تشخيص صلاحيت تعيين ظرفيت اشتغال و نحوه استفاده از مجريان ساختمان، بعنوان یک مثال، اشاره می گردد.
لذا، از شما صاحبنظران تقاضا می گردد، جهت تدوین هرچه بهتر و سریعتر این دفترچه صلاحیت ها با مطالعه فایل های پیوست (مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) و مواردی که در شرایط کار با آن مواجه هستید؛ همکاری لازم را مبذول دارید.

لازم به توضیح است که خروجی این بحث در اختیار انجمن مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران قرار خواهد گرفت تا اقدامات مقتضی به مرحله اجرا درآورده شوند.

 

با سپاس

پیوست ها:
4-22-b-2.pdf [ ] 912 kB
4-22-m-2.pdf [ ] 341 kB
4-22-p-2.pdf [ ] 295 kB
4-24-b-1.pdf [ ] 965 kB
4-24-m-1.pdf [ ] 389 kB
4-24-p-1.pdf [ ] 348 kB
Dr1.pdf [ ] 647 kB
k1.pdf [ ] 1358 kB
k2.pdf [ ] 901 kB
kA1.pdf [ ] 733 kB

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *