چهارشنبه 17 مهر 1392

معاون آبخيزداري سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور گفت: درياچه اروميه با اجراي طرح هاي آبخيزداري احيا مي شود.

پرويز گرشاسبي در نشستي با كارشناسان و مسوولان آبخيزداري ادارات ‌كل منابع طبيعي استان‌هاي شمال‌ غرب كشور در تبريز، نقش منابع طبيعي در احياي درياچه اروميه را مهم دانست و افزود: غفلت ازنقش منابع طبيعي آثار زيان باري خواهد داشت، چرا كه انتقال آب از درياي خزر و رود ارس به تنهايي چاره كار نيست.
وي با اشاره به تشكيل كارگروه نجات درياچه اروميه در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، گفت: از پنج ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار حاشيه درياچه اروميه چهار ميليون و ۲۰۰ هزار هكتار عرصه‌هاي منابع طبيعي است و اين كارگروه با هدف ساماندهي منابع طبيعي و آبخيزداري در حوزه درياچه اروميه تشكيل شده است.
گرشاسبي افزود: اين كارگروه در حال بررسي موضوع درياچه اروميه و تهيه بسته اجرايي است و ممكن است در آينده اقدامات اساسي از جمله توقف صدور اجازه معدن كاوي و واگذاري زمين‌ هاي جديد در حوزه آبخيز درياچه اروميه و كاهش ظرفيت دام‌ها از سه برابري در مراتع صورت بگيرد.
وي حفاظت از عرصه‌ هاي ملي و احياي آن را از اولويت اصلي اين سازمان دانست و گفت: براي احياي درياچه اروميه از تمام توان خود استفاده مي كنيم.
گرشاسبي بر ضرورت استفاده از توان مردم براي رفع بحران درياچه اروميه تاكيد كرد و افزود: احياي درياچه اروميه نيازمند عزم همگاني است.
وي با بيان اينكه توازن بين انسان و طبيعت در حوزه آبخيز درياچه اروميه به هم خورده است، گفت: استفاده بي‌رويه از آب‌ هاي زيرزميني، بهره ‌گيري بيش از حد از توان منطقه و توجه نكردن به مسايل زيست محيطي باعث كاهش سرريز آب به حوزه آبريز درياچه اروميه شده است.
معاون آبخيزداري سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور اعلام كرد: ۱۰ ميليارد ريال اعتبار آبخيزداري خارج از اعتبارات برنامه ‌اي تعيين شده امسال براي سه استان آذربايجان ‌غربي، آذربايجان ‌شرقي و كردستان تخصيص داده شده است.

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *