اولویتهای تحقیقاتی در طرح جامع ارتقاء کمی و کیفی وضعیت مکانیزاسیون کشاورزی محصولات زراعی، باغبانی، دام، طیور و شیلات به نقل از مرکز توسعه مکانیزاسیون به شرح ذیل به استحضار خوانندگان گرامی می‌رسد:
با توجه به نیاز های موجود در امر تحقیقات در زمینه ارتقاء مطلوب مکانیزاسیون در فرآیند تولید محصولات کشاورزی و همسو با اهداف مد نظر طرح جامع، نیازهای موجود با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به شرح ذیل پیش بینی گردیده است.

1- توسعه سامانه پایشگر و پهنه بندی عملکرد محصول در مزارع گندم و جو کشور برای استفاده از فناوریهای کشاورزی دقیق و سنجش از راه دور.
2- توسعه سامانه های نمایشگر تلفات انتهای کمباین و نصب آن بر روی کمباینهای برداشت غلات.
3- شناسایی، آزمون، بهینه سازی و معرفی ماشینهای برداشت دانه های روغنی به تفکیک محصول و شرایط آب و هوایی.
4- ارزیابی فنی و اقتصادی روشهای خاک ورزی حفاظتی بر عوامل کمی و کیفی اثرگذار در زراعت چغندرقند.
5- ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد ماشین کاشت نشایی با ردیفکار معمول به منظور تعیین میزان صدمات و ضایعات نشاء و بذر چغندرقند.
6- ارزیابی عملکرد سامانه پایشگر و پهنه بندی عملکرد ذرت دانه ای.
7- معرفی روشها و فناوریهای مکانیزه در توسعه کشت دوم بعد از برداشت برنج.
8- بکارگیری فناوریهای نوین در ماشینهای مورد استفاده در مراحل مختلف تولید برنج.
9- بررسی و ارزیابی روشها و ماشینهای ویژه برنج در مراحل آماده سازی، کاشت، داشت، برداشت و پس از برداشت و انتخاب بهترین روش با توجه به شرایط منطقه.
10- بررسی، تعیین و معرفی مناسب ترین شیوه و الگوی عملیات مکانیزه و معرفی مناسب ترین ماشین با مشخصه های فنی آن در فرآیند تولید حبوبات در مناطق مختلف کشور (اراک، کرمانشاه، لرستان).
11- بررسی و تعیین مناسب ترین شیوه و الگوی عملیات مکانیزه و معرفی مناسب ترین ماشین با مشخصه های فنی آن در فرآیند تولید سبزی و صیفی در مناطق مختلف کشور (تهران، اصفهان، کرمان).
12- بررسی و تعیین مناسب ترین شیوه و الگوی عملیات مکانیزه و معرفی مناسب ترین ماشین با مشخصه های فنی لازم آن در زمینه تولید بذر به ویژه برداشت ذرت بذری (اردبیل، فارس).
13- بررسی و تعیین انرژی مصرفی به ازای هر واحد تولید محصول در مناطق مختلف کشور بویژه برای محصولات استراتژیک (گندم، ذرت دانه ای و چغندرقند).
14- بررسی و تعیین مناسب ترین سطح تکنولوژی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی با اولویت گندم، پنبه، پسته، برنج و گیاهان دارویی (شیراز، گلستان، مازندران).
15- بررسی و تحقیق در زمینه امکان توسعه مکانیزاسیون در مرحله برداشت محصولات باغبانی و ارائه مناسب ترین شیوه و الگوی عملیات مکانیزه و مناسب ترین ماشین و ارائه مشخصات فنی آن در زمینه برداشت:
*(مرکبات، در استان مازندران)
*(گردو، بادام، در استان همدان و چهارمحال و بختیاری)
*(گیلاس و آلبالو در استانهای تهران و خراسان رضوی)
16- بررسی وضعیت خسارت تنش های خشکی و سرمازدگی و ارائه مناسب ترین ماشین و مشخصات فنی آن برای محصولات بادام و زردآلو (آذربایجان شرقی، چهار محال و بختیاری).
17- ارائه الگوی مکانیزاسیون و ماشین آلات مورد نیاز جهت اجرای کشاورزی حفاظتی در باغات کشور در مناطق دارای بیشترین خسارت خشکسالی(اصفهان و تهران).
18- بررسی وضعیت مکانیزاسیون محصولات گلخانه ای و ارائه مناسب ترین الگوی مکانیزاسیون در مراحل کاشت، داشت و برداشت محصولات هدف:
*خیار، گوجه فرنگی و توت فرنگی در تهران، یزد و منطقه جنوب کرمان
*گل های شاخه بریده در مرکزی
19- بررسی و تعیین مناسب ترین شیوه و الگوی عملیات مکانیزه و مشخصات فنی ماشین برداشت سبزی و گیاهان داروئی برگی (تهران، اصفهان و کرمان).
20- بررسی وضعیت مکانیزاسیون تولید قارچ های خوراکی و ارائه مناسب ترین ماشین آلات با مشخصات فنی جهت ارتقاء مکانیزاسیون تولید قارچ های خوراکی (تهران، البرز).
21- بررسی و تعیین نقش مکانیزاسیون در کاهش هزینه¬های تولید و نیز ارتقاء کمی و کیفی تولید به تفکیک محصولات کشاورزی (تهران، البرز).
22- بررسی و تعیین کارکرد سالیانه ماشینهای کشاورزی در کشور و محاسبه عمر مفید این ماشینها شامل تراکتور و کمباین (تهران، البرز).
23- بررسی و تعیین مناسب ترین سطح توجیه مالکیت ماشینها و اداوات کشاورزی (تهران، البرز).
24- بررسی و تعیین مناسب ترین شیوه و الگوی عملیات مکانیزه و مشخصات فنی انواع سمپاش خاص مناطق و محصولات مختلف.
25- تعيين سهم موجود و بهينه هر يك از نظامهاي بهره برداري از ماشينهاي كشاورزي در بهره وري ماشيني (ماده 28 قانون افزايش بهره وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي).
26- آسيب شناسي شركتهاي مكانيزاسيون موجود و تعيين ميزان موفقيت آنها و تحليل عدم موفقيت شركتهاي ناموفق در سطح كشور به تفكيك استاني.
27- نيازسنجي شركتهاي مكانيزاسيون در سطح كشور.
28- تعيين و تعريف شاخص بهره وري ماشينهاي كشاورزي.
29- تعيين هزينه ماشينهاي كشاورزي در توليد محصولات كشاورزي.
30- محاسبه شاخص بهره وري ماشينهاي كشاورزي موجود و تعيين شاخص بهينه با توجه به محدوديتها و الزامات.
31- بررسي امكان سنجي نحوه جذب رانندگان حرفه اي در قالب شركتهاي خدماتي حقوقي يا همكاري با شركتهاي مكانيزاسيون موجود.
32- ارزیابی و تدوین شاخص مکانیزاسیون در امور دام و طیور.
33- ارزیابی و تدوین شاخص مکانیزاسیون در امور آبزی پروری (شامل ماهیان گرم آبی و سردابی).
34- تحقیق و بررسی در خصوص دستیابی به انرژی مصرف شده در یک واحد بهره برداری(دام وطیور- پرورش ماهی).

با سپاس فراوان از سرکار خانم مهندس وکیلی

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *