ترجمه: محمدباقر لک، وبسایت مکانیزاسیون کشاورزی، آرشیو 1391

در سال 1999 در حدود 780 نفر در ایالات متحده بر اثر سوانح کاری مرتبط با کشاورزی کشته شدند و نزدیک به 130000 نفر دچار جراحت های منجر به نقص عضو شدند. هزینه این سوانح قریب به 4.5 میلیارد دلار تخمین زده می‌¬شود.

تصادفات تراکتور اغلب بر اثر سهل‌¬انگاری است. مطالعات اخیر نشان داده‌¬اند که از هر پنج سانحه در دو مورد تراکتور نقش داشته است.

بیشترین میزان کشندگی سوانح تراکتوری در مزرعه مربوط به واژگونی بوده است. به منظور کاهش خطر مرگ، وزارت نیروی انسانی ایالات متحده استاندارد سازه حفاظت در مقابل چپ شدگی را تصویب کرد که اغلب به عنوان استاندارد ROPS شناخته می‌-شود.

این استاندارد همه تراکتورهای تولیدی پس از 26 اکتبر 1976 و مورد استفاده کارگران را ملزم به داشتن ROPS می‌¬کند. این استاندارد همچنین کارگران را ملزم به گذراندن دوره آموزشی در نُه زمینه کار مطمئن با تراکتور داشته که در ادامه می‌¬آید. این آموزش در زمان تمرین اولیه و حداقل بطور سالیانه از این پس ارائه می‌¬گردد. هدف از این راهنمایی کمک به کارفرما و کارگر در این زمینه آموزشی است.

کارفرمایان مزرعه باید این راهنمایی را با هرکسی که تراکتور مزرعه را می‌¬راند مرور کنند.

رانندگی ایمن

مهمترین نکته در ایمنی کار با تراکتور شناخت خود تراکتور می‌¬باشد. باید بدانید که تراکتور چگونه کار می¬‌کند و برای برخورد با هرگونه اقدام اورژانسی که احتمال وقوع دارد هوشیار باشید. یک راننده خوب تراکتور دستورالعمل را خوانده و توصیه¬‌های ایمنی ذیل را پیروی می‌¬کند

1. اگر تراکتور ROPS دارد، کمربند ایمنی خود را ببندید.

کمربند ایمنی در زمان وقوع واژگونی شما را در ناحیه امن چارچوبه ROPS نگه می‌-دارد. این کمربند شما را از پرت شدن و جراحت شدید حفظ می‌¬کند. ROPS به منظور گرفتن کل ضربه واژگونی طراحی شده است و در عین حال جان راننده را حفظ می‎¬کند.

در صورتی که تراکتور شما مجهز به ROPS نیست از کمربند ایمنی استفاده نکنید. اگر در چنین شرایطی کمربند ایمنی را بسته باشید، شانس پریدن از تراکتور بی‌¬حفاظ در حال واژگونی را از دست می‌¬دهید.

2. در صورت امکان، از راندن تراکتور در نزدیکی چاله‌¬ها، پشته‌¬ها و حفره‌¬ها خودداری نمایید.

از  حفره¬‌ها و فرورفتگی‌هایی که احتمال وقوع واژگونی از یک طرف را دارد دوری کنید. سرعت خود را کاهش دهید تا تراکتور از یک طرف واژگون نشود.

به منظور ایمنی در نزدیکی چاله¬‌ها،  پشته‌ها و رودخانه‌¬ها کمی فاصله ایمن را حفظ کنید و درصورت لزوم کار در نزدیکی یک چاله یا کناره رودخانه، به اندازه عمق آن از لبه گودی فاصله بگیرید. در زمانی که در نزدیکی یک چاله کار می¬‌کنید؛ بخاطر حفره‎¬ها، آبراه‎¬ها و جویچه‌¬ها جلو را نگاه کنید.

در صورت امکان از چاله¬‌ها و کناره رودخانه‌¬ها  دور شوید. اگر نشد جلو را ببینید و با تأمل حرکت کنید.

3. در زمان دور زدن، یا عبور از شیب، سطوح ناهموار، لغزنده، یا گِلی سرعت را کاهش دهید.

پیش از هر گردشی سرعت خود را بکاهید. نیروی گریز از مرکز یکی از عوامل عمده واژگونی تراکتور است. نیروی گریز از مرکز تلاش می‌¬کند که حرکت تراکتور را در مسیر مستقیم نگه دارد. در صورت دوبرابر کردن سرعت یک تراکتور در حین دور زدن، خطر واژگونی، چهار برابر می‌¬شود.

  در زمان دور زدن با یک بارکن (لودر) سرعتتان را کاهش دهید. در صورت دور زدن با یک بارکن (لودر) بالا آورده شده احتمال واژگونی تراکتور را افزایش می¬‌دهید. لودر را تا حد ممکن پایین نگه داشته و چاله¬‌ها، حفره¬‌ها و تکه سنگ‌¬هایی که ممکن است عامل واژگونی باشند مدنظر داشته باشید.

در صورتی‌که تراکتوری شروع به سر خوردن به غیر همراستا با جهت حرکت کند، ممکن است در یک چاله یک¬وَر شده و یا به مانعی برخورد کرده و واژگون شوید.

4. برای رانندگی ایمن از شیب¬‌های تند دوری کنید

شیب¬‌های تند تا حد زیادی پایداری تراکتور را کاهش می¬‌دهند. به منظور افزایش پایداری، برای کاری که قرار است انجام دهید؛ چرخ¬‌ها را در پهن‌¬ترین حالت تنظیم کنید. به کندی حرکت کنید، از دور زدن های سریع در سربالایی پرهیز کنید، و مراقب حفره¬‌ها و گود شدگی‌¬ها در قسمت پایین تپه و دست¬‌اندازها در قسمت بالای تپه باشید. اگر از ادوات متصل به کنار تراکتور استفاده می‌¬کنید، آن را به سمتی از تراکتور متصل کنید که روبه بالای تپه می‌¬باشد.

در زمان پایین آمدن از تپه تراکتور را روی دنده قرار داده و از خلاص کردن آن جداً بپرهیزید. زیرا این عمل موجب می‌¬شود تا جعبه دنده مانند ترمز عمل کند. در صورتی‌که در انتخاب دنده شک دارید، پیش از شروع حرکت سنگین‌¬ترین دنده را انتخاب کنید.

5. همیشه مراقب محل حرکت خود باشید، به‌¬ویژه در انتهای ردیف‌¬ها، جاده‌-ها و دور درختان.

در انتهای ردیف سرعت را کم کنید. مراقب فنس‌¬ها باشید و تا حد ممکن شعاع دور زدن را زیاد کنید. از یک ترمز سمت جهت چرخش استفاده کنید. این کار را در سرعت بسیار آهسته انجام دهید. گردش¬‌های سریع، کم دور و با ترمز موجب  واژگونی می-‌شود.

در حین رانندگی در بزرگراه¬‌ها رانندگان تراکتور باید همه قوانین تردد جاده‌¬ای را رعایت کنند.

اقدامات زیر را در بزرگراه¬‌ها انجام دهید:

–        کنترل تجهیزات را در دست بگیرید.

–        هوشیار باشید.

–        پیش از ورود به بزرگراه منتظر بمانید تا ترافیک سبک شود.

–        از تقاطع¬‌های شلوغ برحذر باشید.

–        خطوط حرکت خودروها را به هم نریزید.

–        از ایجاد ترافیک خودداری کنید.

–        از چراغ راهنما یا راهنمای دستی استفاده کنید.

–        علایم راهنمایی و رانندگی را رعایت کنید.

6. دیگران را سوار تراکتور نکنید

تراکتورها تنها برای یک نفر طراحی شده‌¬اند. کودکان اغلب برای راندن تراکتور اصرار می¬‌کنند. امّا این کار جایز نیست. اگر قرار است که مسافر حمل کنید، از یک پیک‌¬آپ یا اتومبیل دیگری استفاده کنید.

7. تراکتور را به آرامی برانید-بدون استارت و ایست، یا دور زدن پی¬‌در¬پی

در زمان استارت زدن تراکتور، اطمینان یابید که هیچ شخص یا مانعی در جلو یا عقب نباشد. برای آغاز حرکت، پای خود را به آرامی از روی پدال کلاچ بردارید. ول کردن یکباره کلاچ یا بلند کردن سریع یک اتصال هیدرولیک می‌تواند موجب واژگونی تراکتور شود، مخصوصاً زمانی که یک بار را یدک کشی یا شیبی را آغاز می¬‌کنید.

پیش از توقف یا مبادرت به دور زدن، از سرعت خود بکاهید. نوسان عقب تراکتور در سر پیچ یا ترمز شدید در سرعت زیاد ممکن است موجب قیچی کردن و چپه شدن شود. ایمن‌¬ترین روند، همانا کاهش سرعت بوسیله کاهش دور موتور پیش از دور زدن می¬‌باشد. در صورت لزوم، هر دو ترمز را فشار دهید. سپس در حداکثر شعاع ممکن دور بزنید.

8. دنباله¬‎بندها را تنها به دنباله¬‌بند یا نقاط اتصالی که سازنده تراکتور توصیه کرده است متصل کنید.

اتصال بالاتر از ارتفاع نرمال دنباله¬‌بند ممکن است موجب واژگونی تراکتور گردد. هر زمان که باری را با تراکتور می‌کشید، آن بار تلاش می¬‌کند که تراکتور را به پشت برگرداند. تراکتور نلاش می‌¬کند به حول محور چرخ عقب بگردد.

اتصال روی تراکتور به نحوی طراحی شده است که که به شما اجازه بدهد که بارهای سنگین را بدون خطر واژگونی به پشت بکشید. زمانی که نقطه اتصال روی تراکتور بالا باشد، احتمال واژگونی بیشتر می¬‌شود. همیشه، دنباله¬‌بند را به مال¬بند متصل کنید و آن را تا حد ممکن پایین بیاورید.

همیشه از یک پین اتصال ایمنی برای محکم کردن تجهیزات کششی به مال¬بند تراکتور استفاده کنید. پین ایمنی بیرون نمی‌¬پرد، در نتیجه تجهیزات را ثابت کرده و از احتمال خطر می¬‌کاهد.

9. زمانی که تراکتور متوقف می¬‎شود، ترمزها را در موقعیت ایمنی قرار داده و در صورت امکان از قفل پارک استفاده کنید.

اگر تراکتور شما دارای ترمز دستی است، از آن استفاده کنید. تنها به روی دنده قرار دادن تراکتور اکتفا نکنید. اگر تراکتور شما دارای ترمزدستی ندارد، دنده را در حالت پارک قرار دهید. این سیستم انتقال توان را قفل کرده، و تراکتور را نگه می¬‌دارد. هر موقع که از تراکتور پباده می¬‌شوید همین کار را بصورت عادت تکرار کنید: تراکتور را خاموش کرده، ترمزدستی را بکشید یا در حالت پارک قرار دهید، و سوییچ را بردارید.

بازرسی روزانه

رعایت تذکرات ایمنی، مطالعه دستورالعمل دارنده تراکتور و انجام بازرسی‌¬های روزانه، رانندگی با تراکتور را ایمن‌تر می‌¬کنند. بازرسی¬‌های روزانه باید موارد ذیل را شامل شوند:

–        ذخیره سوخت: به اندازه کافی برای انجام کار مورد نظر باشد.

–        سطح آب رادیاتور: نیم تا یک اینچ پایین‌¬تر از درب رادیاتور باشد.

–        فشار باد چرخ: متناسب با کار باشد. دستورالعمل راننده مطالعه شود.

–        برش¬‌ها و شکستگی‎¬های تایر در آج و کناره¬‌های آن بررسی شوند.

–        سطح آب باطری: تا دریچه¬‌ها باشد. از آب تمیز استفاده کنید.

–        سطح روغن سیستم انتقال توان: بر روی میله تعیین عمق مخزن علامت-‌گذاری شود. دستورالعمل راننده مطالعه شود.

–        فیلتر هوا: روغن تا جای مشخص ریخته شود. دستورالعمل راننده مطالعه شود.

–        بدنبال قطعات، پیچ و مهره¬‌های شل شده باشید.

–        اطمینان یابید که همه حفاظ¬ها در محل خود قرار دارند.

–        پلت¬فرم را از ابزارها، گل، گریس و هرگونه بقایای زراعی بزدایید.

–        همه وسایل روشنایی و علایم خودروی کندرو (SMV) را بررسی کنید.

–        موارد دیگری که در دستورالعمل راننده آمده و در اینجا بعضاً به آن اشاره شد را بررسی کنید.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *