به گزارش معاونت آموزشی، فنی و پژوهشی، اسامی پذیرفته شدگان مرحله کتبی هشتمین آزمون کارشناسی رسمی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی اعلام شد.

بنابر این گزارش،  تمامی شرکت کنندگان این آزمون می توانند از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری با مراجعه به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان به آدرس www.iaeo.ir از طریق پروفایل خود، کارنامه آزمون مربوطه را مشاهده نمایند.

بر این اساس، برنامه زمان بندی مصاحبه هشتمین دوره انتخاب و معرفی کارشناسان رسمی سازمان پس از برنامه ریزی اعلام خواهد شد.

هشتمین آزمون کارشناسان رسمی روز جمعه ۲۱ اسفندماه در ۱۶ حوزه امتحانی در سراسر کشور برگزار شد.

https://agrimechanization.com/index.php/fa/last-news/272-2016-05-16-17-38-11

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *