کمیته دائمی تدوین تعرفه خدمات بخش کشاورزی در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی تشکیل شد

سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی به استناد بند ۲ از ماده ۴ قانون تاسیس و همچنین تبصره ۳ از ماده ۲ قانون افزایش بهره وری، موظف است هرساله تعرفه خدمات بخش کشاورزی را به منظور ابلاغ در سه ماهه اول سال، به وزیر محترم جهاد کشاورزی پیشنهاد دهد.
بر این اساس و به منظور همفکری و ایجاد تعامل با تشکلهای بخش، معاونت برنامه ریزی اشتغال و توسعه تشکلهای تخصصی سازمان با حضور همکاران موسسه پژوهشهای برنامه ریزی، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، نظام صنفی کشاورزی کشور، دفتر بسیج سازندگی و شبکه عاملین ترویج، و مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور، اقدام به تشکیل کمیته دائمی تدوین تعرفه، با وظایف سیاستگزاری، هماهنگی، ایجاد ارتباط، نظارت و کنترل نمود.
در اولین و دومین نشست اعضاء کمیته تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید:
۱- مقرر شد با توجه به اینکه نرخ تعرفه های مذکور مشمول خدماتی است که بخش خصوصی به بخش خصوصی دیگر ارائه می دهد، یک نفر به عنوان نماینده شرکتهای خدمات فنی ومهندسی نیز به عنوان عضو میهمان در جلسات حضور داشته باشد.
۲- مقرر شد در سطح استان نیز کمیته تدوین تعرفه به منظور انجام برآوردهای اولیه ، به روز رسانی، احصاء خدمات جدید و نظارت بر اجرا تشکیل گردد.
۳- مقرر شد کارگروهی در سطح ملی و در سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، با حضور کارشناسان سازمان نظام مهندسی و کارشناسان وزارت جهاد کشاورزی (به صلاحدید اعضاء کمیته دائمی تدوین تعرفه) به منظور تهیه مطالب و پیگیریهای مورد نیاز تشکیل گردد.
۴- مقرر شد تعرفه های ۱۳۹۳ بر اساس فرمت سالهای گذشته به وزیر محترم پیشنهاد داده شود و کمیته های کارشناسی برای سال ۱۳۹۴ فرمت جدیدی را بر اساس عوامل موثر در نرخ بهای تمام شده محصولات به دست آورند.
این کمیته آمادگی دریافت هرگونه پیشنهاد و نقطه نظر در خصوص نرخ تعرفه خدمات بخش کشاورزی را دارد. علاقمندان می توانند با شماره تلفن ۷۹-۸۸۹۶۹۹۷۷-۰۲۱ سرکار خانم دانایی تماس گرفته و یا پیشنهادهای خود را به شماره ۸۸۹۵۲۱۴۶-۰۲۱ فکس نمایید.

منبع: سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *