آيت الله هاشمي رفسنجاني در ديدار با اعضاي خانه كشاورز:
اجراي اصل 44 قانون اساسي زمينه استفاده از سرمايه هاي كوچك در بخش كشاورزي را فراهم مي كند
آيت الله هاشمي رفسنجاني كشاورزي و توليدات آن را داراي نقش بنيادي در تأمين اساسي ترين نيازهاي زندگي مردم و تداوم حيات انسان ها دانست و گفت: نه تنها در ايران بلكه در همه كشورهاي رو به رشد و توسعه نيز كشاورزي در تحكيم پايه هاي اقتصادي، نقش اساسي ايفا مي كند.
به گزارش ايرنا، رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با اعضاي شوراي مركزي خانه كشاورز با تاكيد بر اهميت آب، اين مايع حيات در زندگي، فراهم سازي بستر مناسب و جهت دهي فعاليت هاي تحقيقات نوآورانه محققان در راستاي حل مشكلات بخش كشاورزي و كاربري فناوري هاي نوين به ويژه در زمينه حفظ منابع آب را ضروري دانست.
وي با اظهار تأسف از مسكوت ماندن طرح بزرگ كانال سراسري آب از آستارا تا گنبد كه بتواند سه ميليارد متر آب در صرفه جويي و سه استان را از سيل و كم آبي براي هميشه بيمه كند، گفت: در سراسر كشور، بخش اعظمي از بركات آسماني يعني حدود 4/3 آن يا تبخير شده و يا با ورود به نمك زارها و درياهاي كشور از حيز انتفاع بيرون مي رود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح كرد: در وضع حاضر نيز استفاده از توانمندي ها و مزيت هاي نسبي مناطق با اتخاذ سياست هاي صحيح امكان پذير است.
هاشمي رفسنجاني با اشاره به پايين بودن سهم سرمايه گذاري در بخش كشاورزي در مقايسه با ساير بخش ها، گفت: كشور ايران با آب و هواي مناسب، مستعد كاشت و برداشت برگ چاي مناسب متناسب با ذائقه ايراني است كه بايد اين بخش جدّي تر گرفته شود.وي افزود: معتقدم چايكاران ايراني بايد با استفاده از توانمندي هاي خود و بهره برداري از صنايع تكميلي و فناوري هاي نوين، كيفيت محصولات خود را ارتقا دهند.
هاشمي رفسنجاني تأمين آب را از ضروري ترين موانع صنعت كشاورزي دانست و افزود: در دوران پس از دفاع مقدس، توسعه كشاورزي از اولويت هاي اصلي قرار گرفت و آن زمان نيز مشكل تأمين آب از دغدغه هاي جدي دولت بود كه در آن زمان راهكارهاي مناسبي از جمله سد سازي و طرح هاي آبياري هاي قطره اي و تحت فشار و آبخيزداري و آبخوان داري اجرا شد.
وي تأكيد كرد: از مهمترين اقداماتي كه امروز نيز مي توان با سرمايه گذاري اندك در هرمنطقه اي انجام داد، طرح آبخوان داري است.
آيت الله هاشمي رفسنجاني مبناي ورود بخش خصوصي به صنعت كشاورزي را اصلاح اصل 44 قانون اساسي دانست و بيان كرد: در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اين قانون را تصويب و با تاييد رهبري در برنامه چهارم گنجانديم تا با استفاده از آن زمينه ورود هرچه بهتر بخش خصوصي به كشاورزي و صنعت و امور مهم ديگر را فراهم كنيم كه در صورت اجراي صحيح مي توانست تأثير مثبتي در روند كاهش تصدي گري، اجرايي و مديريتي دولت در بخش كشاورزي را به همراه داشته و زمينه يكپارچه سازي واحدهاي خرد كشاورزي و استفاده از سرمايه هاي كوچك در بخش كشاورزي را فراهم كند كه متأسفانه انجام نشد.
وي تصريح كرد: دنيا عرصه تعاملات بين المللي است و جمهوري اسلامي ايران داراي منطق و مواضع روشن است و اكنون كه گام هاي اوليه براي كاهش تحريم ها در دولت جديد برداشته شده است؛ هيات هاي اقتصادي كشورهاي مختلف براي مشاركت و سرمايه گذاري در ايران و گسترش همكاري ها به دليل موقعيت خاص و چهار فصل بودن كه از شرايط ويژه كشورمان است، داوطلب شده اند.
در ابتداي اين ديدار عيسي كلانتري رييس خانه كشاورز در گزارشي موضوع مهم تامين آب را مطرح كرد و در ادامه، هوسمي، احمد زارعي، محمدتقي محمدي، سوزن چي، سلطاني، نوربخش و خانم رحمانيان از اعضاي شوراي مركزي خانه كشاورز هر يك بطور جداگانه در سخناني به مشكلات و دغدغه هاي كشاورزان دامداران و باغداران سراسر ايران اشاره و خواستار توجه ويژه به كشاورزي و كشاورزان از سوي همه مسوولان شدند.
منبع: وزارت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *