وزير جهادكشاورزي بر ضرورت توجه به ترويج و كاربرد يافته هاي تحقيقاتي در مزرعه تاكيد كرد
وزير جهادكشاورزي در مراسم توديع و معارفه رئيس سازمان تحقيقات ، آموزش وترويج كشاورزي ، پيوند زدن فعاليت هاي صورت گرفته را به خداوند متعال و كار براي رضاي خدا را يك امرپسنديده دانست و تاكيد كرد: وظيفه داريم نظرات امام راحل و مقام معظم رهبري و مسوولان را در توليد محصولات كشاورزي و امنيت غذائي با جديت پيگيري كنيم .
به گزارش روابط عمومي سازمان تحقيقات ، آموزش وترويج كشاورزي، مهندس محمود حجتي در ادامه بر تلاش براي رفع دل نگراني هاي مسوولان از طريق فعاليت هاي ثمربخش در توليد محصولات سالم و پايداري و قابل رقابت دانستن آنها با محصولات مشابه خارجي تاكيد كرد.
وي با اشاره به اينكه شوراهاي توسعه در زير بخش ها در حال طراحي است ، اين شوراها را به مثابه شوراي سياستگذاري ، محل مناسبي براي برنامه ريزي هاي بلند ، ميان و كوتاه مدت دانست كه مي تواند مشكلات تحقيق، آموزش و ترويج را برطرف كند.
وزير جهادكشاورزي ترويج را يكي از اولويت هاي مهم در اين زمينه ياد كرد و آن را نيازمند توجه بيشتر براي رونق درفعاليت هاي كشاورزي دانست . وي با تاكيد بر كاربرد يافته هاي تحقيقاتي براي اجرا در مزرعه ، آسيب شناسي جهت يافتن نقاط ضعف و قوت اين مساله درحوزه كشاورزي و كوتاه كردن فاصله متوسط توليد ملي با ركوردهاي به دست آمده توسط كشاورزان نمونه را يك اقدام لازم برشمرد.
دراين مراسم، دكتر زند رئيس سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي طي سخناني به آمار جهاني در خصوص رقابت غذا با نفت در آينده اشاره و تاكيد كرد با توجه به احتمال افزايش دماي كره زمين و درنتيجه تغيير اقليم ، عرضه غذا كم شده و نقش كشاورزي پر رنگ تر خواهد شد . وي با تاكيد بر لزوم فعاليت بيش از پيش در حوزه هاي تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي گفت:چابك سازي مجموعه سازمان و اثر بخشي فعاليت ها مد نظر قرار خواهد گرفت .
درپايان اين مراسم، حكم انتصاب دكتر اسكندر زند به عنوان معاون وزير و رئيس سازمان تحقيقات ، آموزش و ترويج كشاورزي ازسوي مهندس حجتي به وي ابلاغ شد و دكترپرهمت لوح تقديرخود را ازدست وزيرجهاد كشاورزي دريافت كرد.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *