تحقيقات و دستاوردهاي پژوهشگران بخش كشاورزي بايد در دو بخش تجاري و ترويج نهادينه شود

 

 رئيس سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي گفت: در لايحه پيشنهادي بودجه سال 93، به طور متوسط 16 درصد به بودجه بخش تحقيقات اضافه شده است، اما اين مبلغ براي تحقق اهداف اين بخش كافي نيست.

اسكندر زند در گفت و گو با ايرنا افزود: با توجه به شرايط اقتصادي كشور و احتمال افزايش نرخ برخي محصولات در سال آينده، بودجه بخش تحقيقات براي دستيابي به اهداف برنامه توسعه پنجم و سند چشم انداز افزايش بهره وري بخش كشاورزي قابل قبول نيست.

وي گفت: انتظار مي رود دولت و مجلس به زير ساخت هاي بودجه اي بخش تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي توجه ويژه داشته باشند تا اين بخش به اهداف نهايي خود دست يابد.

زند با بيان اين كه تحقيقات و دستاوردهاي محققان بخش كشاورزي بايد در دو بخش تجاري و ترويج نهادينه شود اظهار داشت: در حال حاضر زمينه تجاري شدن تحقيقات كشاورزي فراهم شده و در اين راستا قراردادهايي در حال منعقد شدن است.

منبع خبر: وزارت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *