جناب آقای دکتر الماسی استاد پیشکسوت مکانیزاسیون کشاورزی، طی نامه ای روز دانشجو را تبریک گفتند. متن نوشتار ایشان در پیوست قرار دارد.

مدیریت وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی نیز این روز را به دانشجویان گذشته، حال و آینده تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون کشور را از خداوند منان مسئلت دارد.

 

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *