بدینوسیله به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رساند که ششمین شماره از دوفصلنامه فناوری در کشاورزی منتشر شد. برای دریافت مطالب این شماره از دوفصلنامه از شما دعوت بعمل می‌آید که به لینک زیر مراجعه فرمایید.

 

 

 

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *