رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون وزارت جهادكشاورزي، از ايجاد خط اعتباري ويژه توسط دولت براي خريد ماشين آلات كشاورزي در كشور خبر داد. به گزارش روابط عمومي سازمان جهادكشاورزي استان آذربايجان شرقي، كامبيز عباسي، در حاشيه بازديد از مجتمع تراكتورسازي ايران در تبريز درگفتگو باخبرنگاران ازتخصيص750ميليارد تومان تسهيلات براي بخش مكانيزاسيون كشورخبر داد و گفت: براساس برنامه پنجم توسعه200 هزاردستگاه مكانيزه تا پايان اين برنامه بايد جايگزين ادوات كشاورزي فرسوده كشور شود.
وي بابيان اينكه آمار وزارت جهادكشاورزي نشان مي دهد در حال حاضر فقط 50 درصد ماشين آلات كشاورزي در طول دوره عمر مفيد هستند و نيمي ديگر فرسوده هستند كه با تعميرات مداوم نگهداري مي شوند افزود: با افزايش نرخ ارز قيمت اين تجهيزات به چندبرابر رسيده و ازسوي ديگر هم ماشين آلات كشاورزي در اولويت هاي 8 تا 10 كالاهاي وارداتي براي تخصيص ارز قرار گرفته است كه اين مسائل توان مالي كشاورزان را براي نوسازي تجهيزات فرسوده پايين آورده است. عباسي با بيان اينكه به منظور تامين و نوسازي ادوات كشاورزي وزارت جهادكشاورزي تسهيلات ويژه اي در نظر گرفته است نخستين گام براي توسعه تجهيزات كشاورزي را دستور وزير جهادكشاورزي براي تشكيل كارگروه مكانيزاسيون كشاورزي با رويكرد رفع محدوديت ها و موانع ارتقاي بخش كشاورزي عنوان كرد وگفت: اين جلسات به صورت هفتگي و با دبيري مركز توسعه مكانيزاسيون و با حضور دو هفته يك بار وزير جهاد كشاورزي برگزار مي شود. رئيس مركزتوسعه مكانيزاسيون كشاورزي كشورافزود: ازآنجا كه بيشتر ادوات مكانيزه در كشور فرسوده است، نيازاست تا اين ناوگان نوسازي شودبراين اساس توسعه استانداردسازي ماشين آلات كشاورزي دردستوركاراين كارگروه قرارگرفته است. عباسي با بيان اينكه براي نخستين بار و با تاكيد وزير جهادكشاورزي و همكاري بانك كشاورزي خط اعتباري ويژه اي براي خريد ماشين آلات كشاورزي درنظر گرفته شده است گفت: بزودي شرايط پرداخت اين تسهيلات اعلام مي شود و بايد بگوييم شرايط دريافت اين تسهيلات براي كشاورزان تسهيل شده تا آن ها مشكلي براي ضمانت بانكي نداشته باشند. وي با اشاره به سخنان رئيس جمهوري در مورد رفع ممنوعيت واردات ماشين آلات دست دوم براي بهبود توليد در بخش كشاورزي خاطرنشان كرد: همان طور كه دكتر روحاني گفتند دربخش كشاورزي نيازمند ماشين آلات هستيم اماچون قيمت ماشين آلات بالاست وكشاورز توان خريدندارد به همين خاطردولت ممنوعيت واردات ماشينهاي دست دوم كشاورزي رابرداشت البته فقط واردات ماشينهايي كه در كشور توليد نمي شوند مجاز است و عمر اين ماشين ها بايد زير 5 سال باشد. رئيس مركز توسعه مكانيزاسيون كشاورزي، با بيان اين كه حدود 95 درصد از ادوات كشاورزي در داخل كشور توليد مي شود، گفت: بيشترين نوع ماشيني كه در حال حاضر به واردات آن نياز است كمباين پنبه، كمباين گوجه فرنگي، كمباين چغندر قند، چاپرهاي ذرت و انواع تراكتور و كمباين سنگين با قدرت بيشتر از 120 اسب بخار است.

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *