کشاورزی دقیق نیازمند اطلاعات درباره مشخصات خاک، عوارض، ارتفاع، و چگونگی تأثیر این مشخصات بر رشد گیاه و پیشروی محصول در هر فصل در مزرعه است. پایشگرهای عملکرد شیوه ای را برای تعیین تولید محصول در یک بخش مزرعه در مقایسه با بخشی دیگر فراهم می آورند.
البته، در زمان برداشت هر فرصتی برای مدیریت محصول از دست رفته است. بنابراین، اطلاعات به موقع، مقرون به صرفه، و دقیق برای موفقیت کشاورزی دقیق در تک تک مزارع مهم است.
سنجش از دور شیوه ای است برای جمع آوری اطلاعات مزرعه از یک فاصله. انواع مختلف بسیار زیادی از سنسور در کشاورزی استفاده می شوند. سنسورهای کنونی نور بازتاب شده از زمین را اندازه گیری میکنند. از بین اینها، کار با یک دوربین رنگی یا مادون قرمزرنگی از همه ساده تر است. فیلم رنگی اطلاعاتی را بر مبنای نور بازتاب شده از طیف آبی، سبز، و قرمز فراهم می¬ آورد. زمانی که با یک فیلتر لنز زرد بر روی دوربین استفاده میشود، فیلم مادون قرمز رنگی تصویری را بر مبنای طیف سبز، قرمز، و مادون قرمز نزدیک فراهم می آورد.
گیاهان نور را بطور قوی تری در طیف مادون قرمز بازتاب می کنند تا در طیف آبی، سبز، یا قرمز. اگر می توانستیم در طیف مادون قرمز نزدیک (NIR) ببینیم، می توانستیم سلامتی گیاهان خود را با دقت بیشتری ارزیابی کنیم. از آنجا که نمی توانیم نور را در طیف NIR ببینیم، از سنسورها استفاده می کنیم تا درک خود را از سلامتی محصول بالا ببریم.
همچنین میتوانیم از دوربینهای عکاسی دیجیتال برای ارزیابی سلامتی گیاه استفاده کنیم.
مثلاً دوربین Dycam، اطلاعاتی را پیرامون طیف قرمز و مادون قرمز نزدیک (NIR) فراهم می کند. تصاویر دیجیتال آن را میتوان برای مشاهده بر روی رایانه بارگذاری کرد. این از به کارگیری فیلم مادون قرمز کارآمدتر است، که اسلایدهای رنگی ویژه توسعه یافته را تولید میکند (از نورهای مادون قرمز در فرآیند استفاده نمیکند) که اسکن شده و برای مشاهده در یک رایانه بارگذاری میشوند. اما خطاهای اسکن کردن گاهی میتوانند تراکم رنگها را در این تصاویر تغییر دهند.
همچنین سنسورهای گرانتر و پیچیده تری وجود دارند که قادراند اطلاعاتی را پیرامون سلامتی محصول فراهم کنند. سنسورهایی که می توانند دو تا هفت باند نور را مشاهده و ثبت کنند، سنسورهای چندطیفی هستند.
تصاویر ماهواره ای چند طیفی همچنین برای کاربرد تجاری موجود هستند. مثلا ماهواره Ikonos میتواند چهار باند نوری (آبی، سبز، قرمز و مادون قرمز نزدیک) را در رزولوشن چهارمتر ثبت کند. ماهواره دیگری بنام QuickBird2 میتواند تصاویر چند طیفی را حتی با رزولوشن بالاتر ثبت کند.
هرچند، مقرون به صرفه ترین شیوه سنجش از دور گرفتن تصاویر مادون قرمز با یک دوربین 35 میلیمتری از طریق یک پورت تصویر در یک هواپیما است که در حال پرواز بر فراز مزرعه شماست.

محمدباقر لک، وبسایت تخصصی مکانیزاسیون کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *