طی نامه ای از سازندگان و واردکنندگان ماشین های کشاورزی خودگردان خواسته شد که نسبت به شماره گذاری کلیه ماشین های خودگردان کشاورزی اقدام نمایند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون طی نامه شماره 700/07/972 مورخ 1394/04/30، از شرکت های سازنده و وارد کننده ماشین های خودگردان کشاورزی درخواست کرد که ظرف مدت حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ نامه نسبت به دریافت مجوز شماره گذاری کلیه ماشین های خودگردان تولیدی یا وارداتی خود اقدام نمایند. در این نامه صراحتاً اعلام شده است که در صورت عدم ارائه مجوز مذکور در مهلت مقرر، محصولات تولیدی و وارداتی آن شرکت از سامانه مرکز توسعه مکانیزاسیون حذف می گردد.

این نامه در پی نامه های پیشین این مرکز به شماره 1297 و 1402 می باشد.

اعضای سایت می توانند متن نامه شماره 972 را از پیوست خبر دریافت فرمایند.

منبع: مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *