دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان طی اطلاعیه ای به نقد نام “مهندسی مکانیک بیوسیستم” پرداخته است که در ادامه به استحضار می رسد:
از سال تحصیلی ۱۳۹۳ نام رشته مهندسی کشاورزی با گرایش مکانیک ماشین آلات کشاورزی به مهندسی مکانیک بیوسیستم تغییر داده شده و تحت نام جدید در سه مقطع تحصیلی در دانشکده های کشاورزی برای آن دانشجو پذیرش شده است .در این خصوص موارد زیر قابل توجه است:
این تغییر عنوان و استفاده از نام مهندسی مکانیک، ارائه این رشته و تحصیل دانشجویان و صدور مدرک تحصیلی تحت این عنوان در خارج از دانشکده های مهندسی مکانیک و یا دانشکده های فنی مهندسی کشور فاقد وجاهت است.
این تغییر عنوان باعث ابهام و اشتباه برخی دانشجویان در انتخاب رشته تحصیلی خواهد شد که به نظر می رسد تعمدا تغییر دهندگان این عنوان رشته به دنبال آن بوده اند، به خصوص در دفترچه کنکور سراسری نیز این رشته بلافاصله بعد از رشته مهندسی مکانیک آمده است. بدیهی است که تغییر عنوان رشته برای جذاب کردن آن نباید با اصل صداقت و شفافیت منافات داشته باشد.
با یک جستجو مشخص می شود که رشته ای تحت عنوان “مهندسی مکانیک بیوسیستم” یا Mechanical Engineering of Biosystem در هیچ دانشگاهی خارج از ایران وجود ندارد. آنچه در سایر دانشگاههای دنیا دیده می شود Agricultural Machinery و یا Biosystems Engineering با زیرمجموعه های Agricultural Machinery ، Irrigation ، Biofuel یا Biomass و Food safety و نظایر آن است و به هیچ وجه واژه مهندسی مکانیک در آن دیده نمی شود.
زیر مجموعه های رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم در دانشکده های کشاورزی “طراحی”, “انرژی های تجدید پذیر”, “فناوری پس از برداشت” ذکر شده است. لازم به توضیح نیست که به عنوان مثال مبحث تبدیل انرژی از جمله انرژی های تجدید پذیر خورشیدی، باد، آب و امواج و… همانقدر در دانشکده های کشاورزی قابل طرح است که برای مثال مباحث مربوط به علوم دام در دانشکده های فنی و یا مکانیک. مرور عناوین دروس پیشنهادی مهندسی مکانیک بیوسیستم نشان ميدهد که قریب به اتفاق دروس مربوط به مهندسی مکانیک است که در اینصورت این رشته بايد در دانشکده های فنی یا مکانیک ارائه شود و دانشکده های کشاورزی با بسیاری از این عناوین بیگانه اند.
دست اندر کاران رشته ماشین آلات کشاورزی که رشته ای مهم و مورد نیاز کشور است باید توجه نمایند که راه حل مشکلات این رشته و ارتقاء آن، استفاده نابجا از اعتبار عنوان مهندسی مکانیک نیست و صدور مدرک با این عنوان در دانشکده های کشاورزی مورد اعتراض دانشکده های فنی و مکانیک است و مصداق بارز استفاده نادرست از اعتبار رشته های دیگر (مهندسی مکانیک) به حساب مي آید.
پیشنهاد مشخص برای حل مسئله، حذف واژه مکانیک از عنوان رشته و مانند سایر دانشگاههای دنیا استفاده از عنوان”مهندسی ماشین های کشاورزی” و یا عنوان جذاب تر “مهندسی بیوسیستم” است.
منبع: دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *