برنامه وزارت جهاد كشاورزي براي كاهش سطح زير كشت و افزايش عملكرد گندم تا 3 سال‌ آينده.

مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي گفت: براساس پتانسيل‌ها و بسترهاي لازم، مي‌توان تا سه سال آينده ميزان عملكرد گندم در واحد سطح را به نحو مطلوبي افزايش داد؛ به گونه‌اي كه كشور از واردات اين محصول استراتژيك بي‌نياز شود.

سيد محمد حسين شريعتمدار در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: بايد همه بسترها و پتانسيل‌هاي افزايش توليد گندم در سال‌هاي آينده از نظر اقتصادي، منابع آبي و زيست محيطي مورد توجه قرار گيرد كه مي‌توان به زمان اعلام نرخ خريد تضميني پيش از آغاز فصل كشت، در نظر گرفتن قيمت مناسب، مراقبت از مزارع، بذور مناسب، كنترل آفات اشاره كرد.

وي افزود: تصويب و ابلاغ نرخ خريد تضميني محصولات كشاورزي از جمله گندم در شهريور امسال كه اتفاقا قيمت‌هاي مناسبي نيز در نظر گرفته شده بود مي‌تواند عاملي مناسب در برنامه‌ريزي كشاورزان براي سال زراعي پيش‌رويشان باشد و مي‌توان اميدوار بود سال آينده توليد مناسبي داشته باشيم.

مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي با بيان اينكه در حال حاضر نمي‌توان برآورد درستي از ميزان توليد گندم در سال 93 ارائه داد، ادامه داد: ميزان توليد گندم به طور معمول و در سال‌هاي گذشته، اوايل زمستان هر سال اعلام مي‌شد اما محاسبه آمار دقيق توليد گندم در سال جاري هنوز تمام نشده و بايد نظم سابق به بخش توليد برگردد تا بتوان برآورد دقيقي داشت.

شريعتمدار اظهاركرد: براي رسيدن به توليد مناسب گندم به گونه‌اي كه كشور را از واردات بي نياز كند در دستور كار وزارت جهاد كشاورزي به عنوان يكي از برنامه‌هاي مهم و كوتاه مدت قرار دارد اما واژه‌ “خودكفايي” آنقدر در گذشته به كار رفته و نوسانات بسيار در آمارها وجود داشته كه بايد از تكرار اين واژه پرهيز كرد.

وي خاطرنشان كرد: از سال‌هاي 80 برنامه‌ريزي‌ها به گونه‌اي صورت گرفت تا در پايان سال گذشته ميزان عملكرد گندم در واحد سطح به 4800 كيلوگرم برسد اما عليرغم پيشرفت مناسب و حتي جلوتر از برنامه‌هاي مدون، طي سال‌هاي اخير روند توليد گندم به گونه‌اي بوده كه ميزان عملكرد گندم حدود 3400 كيلوگرم شده است.

مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي گفت: اراده دولت يازدهم و وزارت جهاد كشاورزي بر اين است كه انگيزه كافي در كشاورزان براي رسيدن به توليدي مطلوب در گندم دست يافت؛ به گونه‌اي كه تا سال 95 سطح زير كشت گندم آبي از 2.5 ميليون هكتار به حدود يك ميليون و 800 هزار هكتار كاهش يابد و ميزان عملكرد گندم از 3400 كيلوگرم در هر هكتار به 4800 كيلوگرم برسد.

شريعتمدار تاكيد كرد: براي رسيدن به توليد مطلوب گندم در سال‌هاي پيش‌رو بايد تكنولوژي‌هاي جديد در زمينه تامين به موقع بذر، كود و سم مناسب و تدارك كمباين‌هاي برداشت مدرن فراهم شود تا در كنار كنترل آفات و علف‌هاي هرز بتوان آينده درخشاني را براي اين دانه طلايي استراتژيك متصور بود.

وي با بيان اينكه با توجه به سهم 45 درصدي گندم در توليد محصولات كشاورزي، اين محصول استراتژيك از اهميت بالايي برخوردار است، اظهاركرد: افزايش توليد گندم در سال‌هاي آينده با محدوديت‌هايي همراه است كه مي‌توان به بحران آب به عنوان يكي از مهمترين اين چالش‌ها اشاره كرد؛ بنابراين بايد چشم اميدمان به رحمت الهي و ميزان نزولات آسماني باشد. از سوي ديگر تلاش كنيم از هدر رفتن بيش از حد آب جلوگيري كنيم.

مشاور عالي وزير جهاد كشاورزي افزود: توليد گندم و تلاش براي بهبود وضعيت توليد آن به اندازه سهمي كه در توليد دارد مي‌تواند به بهبود وضعيت توليد ديگر محصولات كشاورزي نيز كمك كند؛ به گونه‌اي كه در گذشته هر زمان كه به توليد اين دانه طلايي و بهبود وضعيت آن توجه شده است ديگر محصولات كشاورزي نيز سامان يافته‌اند و به عبارت ديگر زماني كه مكانيزاسيون و تامين كودف سم و بذر مناسب براي گندم فراهم شود خود به خود توزان در توليد ديگر محصولات كشاورزي نيز برقرار مي‌شود.

منبع خبر: وزارت جهاد کشاورزی

بدون دیدگاه

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *